Szkolenie BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE (Regulacje prawne, zalecenia normatywne, dobre praktyki)

Szkolenie pozwala poznać zagadnienia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem instalacji procesowych. Kładzie ono szczególny nacisk na obowiązujące regulacje prawne, zalecenia normatywne oraz dobre praktyki. Podczas szkolenia zostanie omówiony ogólny model zarządzania bezpieczeństwem procesowym oraz model zarządzania ryzykiem procesowym w odniesieniu do cyklu życia instalacji procesowej. Ponadto przedstawione zostaną zasady identyfikacji i oceny scenariuszy awaryjnych oraz zasady raportowania analiz bezpieczeństwa. Szkolenie zostanie zakończone praktycznymi warsztatami.

Szkolenie obejmuje
– 5,5 godzin merytorycznych wykładów, ćwiczeń i konsultacji
– certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy
– elektroniczne materiały szkoleniowe
– udział w lunchu oraz przerwach kawowych.

Członkom PIPC przysługuje 25 proc. rabat na udział w szkoleniu (Kod zniżkowy do podania przy rejestracji: PIPC-25%).

Kliknij, żeby przejść na stronę Wydarzenia 

Posty pokrewne