TECHCO Forum

 TECHCO Forum

2-3 grudnia odbędzie się zupełnie nowe, długo oczekiwane wydarzenie, organizowane przez Polską Izbą Przemysłu Chemicznego – TECHCO Forum.

TECHCO Forum to nowe forum spotkań przedstawicieli całego krajowego przemysłu. Wydarzenie jest płaszczyzną dyskusji, prezentacji, case-study i najnowszych rozwiązań produktowych dla całego polskiego przemysłu. W 2020 roku to obok Kongresu Polska Chemia największy projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Z racji trwającej pandemii koronawirusa TECHCO Forum będzie odbywało się w formule online, a zakres tematyczny tego wydarzenia będzie kompensował trzy kluczowe wydarzenia PIPC w trzech blokach tematycznych – Forum Ekologiczne Branży Chemicznej, Program Bezpieczna Chemia oraz Projekt Chemia 4.0.

Forum Ekologiczne Branży Chemicznej

Wydarzenie, które ma za sobą długą historię szesnastu edycji. Jest to świetna okazja do wymiany praktyk, doświadczeń i wiedzy między Realizatorami Programu „Odpowiedzialność i Troska”, ale też innymi firmami i ekspertami z całej branży chemicznej i branży powiązanych, na tematy ochrony środowiska, ochrony zdrowia i wzrostu bezpieczeństwa procesowego. Nadzór na Programem „Odpowiedzialność i Troska” w Polsce od 1992 roku sprawuje Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Program Bezpieczna Chemia

Jedyny w Polsce projekt poświęcony kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa skierowany do przedsiębiorstw sektora chemicznego. Projekt koncentruje się wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem procesowym, znaczeniem BHP, legislacją oraz współpracą z organami kontroli i promocją dobrych praktyk. Celem działań jest zwiększenie świadomości znaczenia bezpieczeństwa pracy w firmach członkowskich PIPC oraz promowanie najwyższych standardów działań w obszarze bezpieczeństwa w całym przemyśle chemicznym.

Projekt Chemia 4.0

Autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego jest odpowiedzią na wyzwania, na zmiany i nowe kierunki rozwoju wynikające z wdrażania rozwiązań „czwartej rewolucji przemysłowej”. Projekt, jako pierwszy w Polsce, tworzy platformę łączącą wytwórców, dostawców i odbiorców produktów i usług.

Zapraszamy do rejestracji!

Posty pokrewne