Transition Pathway: Ścieżka transformacji europejskiego przemysłu chemicznego

 Transition Pathway: Ścieżka transformacji europejskiego przemysłu chemicznego

Komisja Europejska opublikowała dokument “Transition pathway for chemical industry” – Ścieżka transformacji przemysłu chemicznego w UE. Stanowi on mapę drogową dla sektora chemicznego w kierunku osiągnięcia zielonych celów unijnych.

Dokument stanowi praktyczny plan opracowany wspólnie przez Komisję Europejską z krajami UE, zainteresowanymi reprezentantami branży chemicznej, organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami. Określa działania i warunki niezbędne do osiągnięcia transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz poprawy odporności przemysłu chemicznego, zgodnie ze zaktualizowaną strategią przemysłową UE. 

  • Przemysł chemiczny, czwarty co do wielkości przemysł w UE, odgrywa kluczową rolę w europejskiej “bliźniaczej” transformacji (zielonej i cyfrowej).
  • Chemikalia są obecne w około 95% wytwarzanych towarów i stanowią podstawę głównych europejskich łańcuchów wartości. 
  • Europejski sektor chemiczny tworzy ponad 1,2 miliona miejsc pracy.
  • Wartość sprzedaży europejskiego przemysłu chemicznego wynosi blisko 500 miliardów euro.

Europejski przemysł chemiczny od dawna zabiegał o specjalną mapę drogową wspierającą największą transformację w swojej historii. Wspierając ideę Zielonego Ładu, do 2050 r. sektor chemikaliów UE ma stać się neutralny dla klimatu, realizować koncepcję obiegu zamkniętego, zdigitalizować swoje procesy i przejść na bezpieczne i zrównoważone chemikalia. Wszystkie te działania wymagają dziesiątek miliardów dodatkowych inwestycji do 2050 roku. Dodatkowo, wszystko to odbywa się w bardzo napiętym środowisku geopolitycznym.

Dlatego Komisja Europejska stworzyła wraz z interesariuszami ścieżkę transformacji dla przemysłu chemicznego. Zawiera ona listę ponad 150 działań, pogrupowanych w 26 tematów, które mają zostać wdrożone przez zainteresowane strony w uzgodnionych ramach czasowych.

Kolejnym krokiem będzie współrealizacja ścieżki transformacji dla przemysłu chemicznego. Propozycje zawarte w ostatnim rozdziale dokumentu zostaną omówione i uzgodnione podczas procesu współrealizacji, którego rozpoczęcie przewiduje się na wiosnę 2023 roku.

Strona na temat Transition Pathway przygotowana przez Cefic (Europejską Radę Przemysłu Chemicznego).

Polska Izba Przemysłu Chemicznego będzie aktywnie monitorować ten temat.

 

Posty pokrewne