Udział PIPC w konsultacjach Komisji Europejskiej w związku z rewizją rozporządzenia CLP

 Udział PIPC w konsultacjach Komisji Europejskiej w związku z rewizją rozporządzenia CLP

W związku z trwającymi konsultacjami Komisji Europejskiej ws. aktu delegowanego (będącego częścią szerszej rewizji rozporządzenia CLP – przepisy dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania) Polska Izba Przemysłu Chemicznego wzięła udział w opiniowaniu.

PIPC zwróciła uwagę na kluczowe kwestie dla przemysłu chemicznego w Polsce w przedmiotowym zakresie. W ocenie Izby projekt w sposób nieprecyzyjny określa wymagania dla nowych klas zagrożenia, przez co wymaga ich doprecyzowania nie tylko w samym akcie prawnym, ale także w formie obszernych wytycznych. Okresy przejściowe dla nowych klas zagrożenia powinny być powiązane z dostępnością wspomnianych powyżej wytycznych i powinny uwzględniać także dalszych użytkowników, którzy mogą bowiem potrzebować jeszcze więcej czasu na dostosowanie się do nowych wymogów.

Dodanie nowych klas zagrożenia do CLP będzie miało wpływ nie tylko na przemysł chemiczny, ale również na wiele sektorów stosujących chemikalia, ze względu na automatyczne powiązania między CLP a przepisami sektorowymi dotyczącymi produktów (np. biocydy, pestycydy, detergenty, kosmetyki, zabawki, wyroby medyczne). W rzeczywistości proponowane zmiany w CLP i GRA (ogólne podejście do zarządzania ryzykiem) mogą dotyczyć aż 12 000 substancji.
W rezultacie wiele produktów, na których polegają konsumenci i profesjonaliści, może zostać wycofanych z rynku.

Posty pokrewne