Ulgi na innowacje i dotacje dla branży chemicznej – podsumowanie posiedzenia Komisji Badań i Innowacji PIPC

 Ulgi na innowacje i dotacje dla branży chemicznej – podsumowanie posiedzenia Komisji Badań i Innowacji PIPC

29 listopada 2023 r. w warszawskiej siedzibie firmy Ayming Polska odbyło się posiedzenie Komisji Badań i Innowacji Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm członkowskich PIPC.

Podczas posiedzenia ekspertki Ayming PolskaAleksandra Kania, Starszy Konsultant oraz Maria Leszczyńska, Manager ds. Dotacji i Stref Inwestycyjnych – przeprowadziły szkolenie dedykowane dla przedsiębiorstw branży chemicznej i firm współpracujących, które są zrzeszone w PIPC. Omówiły rodzaje i charakterystyki ulg na innowacje, przedstawiły najważniejsze zmiany w dofinansowaniach w ostatnim czasie, a także dostępne formy dotacji, grantów i PSI. Uczestnicy mieli okazję bezpośredniej konsultacji swoich dotychczasowych doświadczeń z prelegentkami i innymi ekspertami Ayming obecnymi na spotkaniu.

Następnie Koordynatorka Komisji, Aleksandra Sutryk, Specjalistka w Pionie Rzecznictwa i Legislacji PIPC, podsumowała bieżące informacje dot. zakresu prac i przedmiotu zainteresowań Komisji Badań i Innowacji, wśród których znalazły się takie aspekty jak m.in.:

  • Omówienie wyników European Innovation Scoreboard;
  • Zaprezentowanie terminarza, ścieżki działań, przedstawienie tematów projektów i kryteriów ich oceny, w ramach funduszu na wsparcie wdrażania innowacyjnych technologii obniżania emisyjności;
  • Zapowiedź działań w ramach Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation – EDIH);
  • Uchwała w sprawie ustanowienia rządowego programu pod nazwą „Krajowe Ramy Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych”;
  • Nabory finansowe w ramach KPO istotne dla branży chemicznej i firm współpracujących.
Aleksandra Sutryk podsumowała bieżące informacje dot. zakresu prac i przedmiotu zainteresowań Komisji Badań i Innowacji, (fot. PIPC)

O Komisjach PIPC:

Polska Izba Przemysłu Chemicznego reprezentuje sektor w kontaktach z wieloma grupami interesariuszy. Chroni prawa i interesy Członków oraz gospodarcze i społeczne aspekty ich funkcjonowania. W strukturze PIPC działa 5 komisji tematycznych, w skład których wchodzą Członkowie organizacji i eksperci zewnętrzni.

Kluczowymi zadaniami Komisji jest m.in.: oddziaływanie na kształt prawodawstwa poprzez przygotowywanie opinii i stanowisk do projektów aktów prawnych, wypracowywanie wspólnych interpretacji przepisów prawa, inicjowanie działań interwencyjnych w aspektach ważnych dla funkcjonowania Członków, a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Jak zapisać się do Komisji i/lub Forów tematycznych PIPC?

– jesteś nowym Członkiem PIPC

Formularz zgłoszeniowy umożliwiający zapisanie się do Komisji otrzymasz mailowo wraz z pozostałymi dokumentami w chwili przystąpienia do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

– jesteś Członkiem PIPC od dawna

Jeśli jesteś w PIPC już jakiś czas, ale nie zgłaszałeś wcześniej chęci zapisu do Komisji, wystarczy, że zgłosisz chęć zapisu mailowo (sekretariat@pipc.org.pl). Prześlemy Ci wszelkie niezbędne informacje i dokumenty zgłoszeniowe.

Wszystkich Członków PIPC zainteresowanych zapisaniem się do Komisji lub uzyskaniem szczegółowych informacji dotyczących planowych posiedzeń, zapraszamy do kontaktu mailowego z Pionem Rzecznictwa i Legislacji Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego: regulacje@pipc.org.pl.

Posty pokrewne