Unijna Strategia ds. zrównoważonych chemikaliów tematem Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego

 Unijna Strategia ds. zrównoważonych chemikaliów tematem Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego

9 grudnia 2022 r. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego, którego tematem była Strategia ds. zrównoważonych chemikaliów (CSS) i wynikające z jej planowanego wdrożenia konsekwencje dla sektora chemicznego.

Obrady Zespołu są następstwem zorganizowanego pod koniec września br. przez PIPC we współpracy z BASF Polska Okrągłego Stołu branży chemicznej nt. Strategii CSS, podczas którego wysłuchano przedstawiciela Komisji Europejskiej oraz ECRN (Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych) i omówiono kluczowe inicjatywy UE w zakresie strategii CSS.

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego, Poseł na Sejm RP Stanisław Bukowiec, otworzył posiedzenie, a następnie przekazał głos dr. inż. Tomaszowi Zielińskiemu, Prezesowi Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC). Prezentację “Cele i założenia Strategii ds. zrównoważonych chemikaliów (CSS) – skutki dla polskiego przemysłu chemicznego” przedstawiła dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert w PIPC.

Omówiła m.in. najważniejsze inicjatywy CSS: rewizja rozporządzenia REACH, rewizja rozporządzenia CLP, nieodzowne zastosowania (“essential use”) oraz Bezpieczne i zrównoważone chemikalia na etapie projektowania („Safe and Sustainable by Design”).

Wdrożenie zapisów Strategii CSS będzie miało wpływ na wiele gałęzi gospodarki, w tym:

 • Przemysł chemiczny;
 • Branża kosmetyczna, detergenty;
 • Środki ochrony roślin;
 • Farby, kleje, lakiery.

CSS dotknie nawet 1/3 produktów europejskiej chemii, a zmiany mogą dotyczyć nawet 12 000 substancji. Strategia doprowadzi do strukturalnych zmian w branży i wśród dalszych użytkowników. Znaczna część portfela będzie musiała ulec zmianie.

W prezentacji przedstawiono także potencjalne skutki dla branży chemicznej w związku z planowanym wdrożeniem zapisów strategii:

 • Konieczność wycofania z rynku wielu substancji chemicznych;
 • Rejestracja polimerów;
 • Zwiększenie wymogów informacyjnych dla substancji niskotonażowych;
 • Zwiększenie wymogów informacyjnych w celu identyfikacji substancji zaburzających gospodarkę hormonalną oraz na temat śladu środowiskowego substancji;
 • Wprowadzenie nowych klas zagrożenia do rozporządzenia CLP;
 • Zmiany w kartach charakterystyk i na etykietach produktów;
 • Konieczność zmian i zastępowania substancji objętych ogólnymi ograniczeniami (GRA).

Aby złagodzić potencjalne skutki, należy zapewnić przemysłowi chemicznemu czytelny plan wdrożenia zmian oraz wykorzystać dodatkowe mechanizmy (finansowe, regulacyjne, dodatkowe okresy przejściowe) celem rozwoju innowacji i wprowadzenia nowych oraz bardziej zrównoważonych produktów na rynek.

Ekspertka PIPC podkreśliła, że transformacja wymaga czasu oraz stabilnego i przewidywalnego prawa wspierającego
innowacje, a kluczowe znaczenie będą miały sprawdzone dane i otwarty dialog.

W posiedzeniu udział wzięli m.in. Przedstawiciele:

 • Ministerstwa Klimatu i Środowiska,
 • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,

a także firm i organizacji zrzeszonych w PIPC:

 • PKN ORLEN S.A.,
 • Grupa Azoty ZAK S.A.,
 • BASF Polska Sp. z o.o.,
 • Honeywell Sp. z o.o.,
 • Plastics Europe.

Nagranie z Posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego – zapraszamy do obejrzenia.

Posty pokrewne