Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Partnerem Programu ChemHR

 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Partnerem Programu ChemHR

Polska Izba Przemysłu Chemicznego informuje, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie został Partnerem Naukowym Programu ChemHR.

Uniwersytet został powołany do życia 23 października 1944 r. Początkowo funkcjonował z czterema wydziałami: Lekarskim, Przyrodniczym, Rolnym i Weterynaryjnym, lecz w ciągu niecałych trzech miesięcy powstał piąty – Wydział Farmaceutyczny. Wydział Chemii UMCS istnieje od 1 lutego 1989 r., kiedy został wyodrębniony z Wydziały Matematyki, Fizyki i Chemii. Obecnie Uniwersytet posiada blisko 90 różnych kierunków studiów na 13 wydziałach.

Wydział Chemii UMCS został nagrodzony certyfikatami, potwierdzającymi jakość kształcenia. Kierunek „Chemia” posiada m.in. Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kat. „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” oraz certyfikaty międzynarodowe ECTN (European Chemistry Thematic Network Association) dla studiów I i II stopnia oraz doktoranckich.

Wspólne działania Uczelni i Izby zakładają m.in. organizowanie spotkań i seminariów z udziałem studentów i pracowników w zakresie promocji praktycznych aspektów działalności przedsiębiorstw, w szczególności branży chemicznej, poprzez organizację seminariów przemysłowych w ramach Programu ChemHR, a także wspieranie rozwoju kół naukowych i innych organizacji studenckich działających na Uczelni, w ramach wydarzeń organizowanych przez PIPC, zwłaszcza dotyczących realizacji Programu ChemHR.

Strona internetowa Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej.

Posty pokrewne