Warsztaty „Opracowanie scenariuszy narażenia w CHESAR 3”, 13.10.16, Warszawa

Zapraszamy na praktyczne warsztaty komputerowe „Opracowanie scenariuszy narażenia w CHESAR 3”, które odbęda się 13 października br. w Warszawie.

Warsztaty przeznaczone są dla użytkowników, którzy są zaangażowani w przygotowanie scenariuszy narażenia jako załączników do kart charakterystyki.

Podczas warsztatów omówiony zostanie proces instalacji i przygotowania Chesar 3 do pracy. Uczestnik warsztatów uzyska wiedzę z zakresu obsługi oprogramowania Chesar 3, pozwalającą na samodzielne opracowanie scenariuszy narażenia zgodnie z wymaganiami rozporządzenia REACH.

Organizatorem warsztatów jest EUROCON.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest patronem honorowym wydarzenia. Członkom PIPC przysługuje 20 proc. zniżka na udział w warsztatach.

Kliknij, żeby dowiedzieć się więcej

Posty pokrewne