Webcast Programu Bezpieczna Chemia: “Wyzwania w bezpiecznym transporcie i logistyce w 2021 roku”

 Webcast Programu Bezpieczna Chemia: “Wyzwania w bezpiecznym transporcie i logistyce w 2021 roku”

Polska Izba Przemysłu Chemicznego zaprasza na pierwszy tegoroczny Webcast w ramach Programu Bezpieczna Chemia pt. “Wyzwania w bezpiecznym transporcie i logistyce w 2021 roku”. Wydarzenie odbędzie się 8 kwietnia 2021 roku w godz. 11.00-13.30 i zrealizowane będzie na platformie Zoom Webinar. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Rok 2021 niesie za sobą wiele wyzwań. Wśród nich zmiany regulacyjne w zakresie transportu substancji niebezpiecznych, niezażegnane wyzwania niesione przez trwającą już kolejny rok pandemię COVID-19, a także zbliżająca się wielkimi krokami zielona transformacja. To właśnie te zagadnienia chcielibyśmy poruszyć wspólnie z Państwem oraz zaproszonymi ekspertami w ramach 2,5-godzinnego spotkania.

Mając na uwadze fakt, że zabezpieczenie ciągłości łańcucha dostaw jest jednym z kluczowych aspektów do prawidłowego i efektywnego funkcjonowania organizacji przemysłu chemicznego, zaprezentujemy i wyjaśnimy kluczowe aspekty związane m.in. z nowelizacją ADR, towarami niebezpiecznymi, obowiązkami uczestników przewozu sztuk przesyłek, szkoleniami dla pracowników, jak również wymienimy się doświadczeniami praktycznymi z przedstawicielami spółek branży oraz porozmawiamy o innowacyjnych rozwiązaniach dla transportu, które mogą okazać się niezwykle przydatne w uporaniu się z wyzwaniami, które niosą za sobą założenia Europejskiego Zielonego Ładu.

Partnerami Strategicznymi Programu Bezpieczna Chemia są: Drager Polska, Grupa Azoty, Grupa LOTOS, PKN ORLEN

Partnerami Głównymi Programu Bezpieczna Chemia są: ANWIL, BASF Polska

Agenda:

11:00 – Rozpoczęcie Webcastu i przywitanie gości

Blok 1: Zmiany w przepisach krajowych i międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa w transporcie substancji niebezpiecznych

11:05-11:35 – ADR 2021 – aktualny zmiany w przepisach – Odpady jako towary niebezpieczne – aktualna praktyka klasyfikacyjna

 • Marek Różycki, Ekspert, Uczestnik prac Grupy Roboczej WP.15 przy UNECE z ramienia ECFD (European Confederation of Fuel Distributors), m/d/r/k Trusted Adviser Group Sp. z o.o

11:35-11:55 – Prace podkomitetów eksperckich Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w zakresie przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych oraz systemu GHS

 • Joanna Szczygielska, Zastępca Kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

11:55-12:15 – Wywiązywanie się z obowiązków jako istotny czynnik zachowania bezpieczeństwa

 • Sylwia Maliszewska – Doradca regulacyjny oraz przedstawiciel handlowy, Lisam Systems

12:15-12:35 – Rozmowa ekspercka

 • Andrzej Grobecki, Kierownik Biura BHP, Grupa Azoty S.A.
 • Sebastian Stefański, Specjalista w Zespole Organizacji Transportu, ANWIL S.A.
 • moderacja: Sylwia Maliszewska, Doradca regulacyjny oraz przedstawiciel handlowy, Lisam Systems

Blok 2: Czynnik ludzki jako jeden z kluczowych elementów utrzymania bezpieczeństwa w transporcie

12:35-12:50 – Szkolenie pracowników gwarancją bezpieczeństwa? Nowe technologie i stare problemy

 • Dariusz Kardas, Ekspert Bezpieczeństwa, Instytut Badawczy CogniCore Poznań

12:50-13:10 – Rozmowa ekspercka

 • Piotr Kułaga, Kierownik Zespołu ds. Przewozu Towarów Niebezpiecznych, PKN ORLEN S.A.
 • Michał Motyka, Sales and Marketing Manager, Dräger Polska Sp. z o.o.
 • moderacja: Dariusz Kardas, Ekspert Bezpieczeństwa, Instytut Badawczy CogniCore Poznań

Blok 3: COVID-19 i Europejski Zielony Ład jako wyzwania II dekady XXI w. dla bezpieczeństwa w transporcie i logistyce

13:10-13:30 – Rozmowa ekspercka

 • Tomasz Kubś, Specjalista w Dziale Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego, LOTOS Kolej Sp. z o.o.
 • Jarosław Muczek, Kierownik ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych, BASF Polska
 • moderacja: Marcin Przygudzki, Główny Specjalista w Pionie Projektów i Komunikacji,
  Polska Izba Przemysłu Chemicznego

13:30 – Podsumowanie i zakończenie Webcastu

Data: 8 kwietnia (czwartek) 2021 r.

Godz. 11.00

Platforma: Zoom Webinar (Online)

BEZPŁATNA REJESTRACJA: https://bit.ly/3m4niVc

Serdecznie zapraszamy!

Posty pokrewne