Webinarium z cyklu „Spotkanie z ekspertem”

 Webinarium z cyklu „Spotkanie z ekspertem”

Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska” zaprasza do udziału w ostatnim tegorocznym „Spotkaniu z ekspertem”.

Spotkanie odbędzie się formie szkolenia online – webinarium.

Szkolenie będzie prowadzone w odniesieniu do tematu: Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych i jego obowiązki wynikające z Umowy europejskiej ADR oraz prawodawstwa krajowego.

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie mgr Michał Maciejczyk – absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2014 roku doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR, uprawnienia nadane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego nr 2030/2018) oraz transporcie morskim IMDG. Autor artykułów w prasie branżowej dotyczących bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Spotkanie odbędzie się 30 listopada br.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania własnych pytań i udziału w dyskusji.

Wstępny plan spotkania to:
10:00 – 11:30 – webinarium
11:30 – 12:00 – pytania i dyskusja
12:00 – zakończenie

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres redakcja@rc.com.pl lub telefonicznie pod numerem +48 669 692 561.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 27 listopada br.

Posty pokrewne