Wizje rozwoju Przemysłu 4.0 w Polsce

 Wizje rozwoju Przemysłu 4.0 w Polsce

Zachęcamy do przeczytania relacji z pierwszego w tym roku spotkania w ramach projektu Chemia 4.0

Podczas pierwszego w 2021 roku wydarzenia w ramach Projektu Chemia 4.0 organizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC) poruszone zostały tematy związane z przyjętą w styczniu przez Radę Ministrów Polityką Rozwoju Sztucznej Inteligencji (AI). W trakcie spotkania zderzone zostały ze sobą dwa światy – chemii oraz sztucznej inteligencji. Zaproszeni goście starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka odległość te dwa światy dzieli.

Polska Chemia będzie odgrywała kluczową rolę w odbudowie polskiej gospodarki

Wykorzystanie narzędzi 4.0 będzie odgrywało jedną z najważniejszych ról w implementacji wielu rozwiązań technologicznych tak, aby sprostać wszystkim celom stawianym przed branżą. Bez tych narzędzi, dzisiaj już praktycznie powszechnie stosowanych, trudno sobie wyobrazić realizację zadań chociażby odnoszących się do Europejskiego Zielonego Ładu w sposób sprawny i skuteczny. Przed nami wiele wyzwań, ale przede wszystkim potężna szansa do tego, aby rozwiązania 4.0 stały się elementem codzienności naszego funkcjonowania oraz nieodłączną częścią w planowaniu wszelkich procesów – powiedział w wystąpieniu otwierającym webcast dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Ekspert potwierdził, że Polska Chemia będzie odgrywała największą rolę w odbudowie polskiej gospodarki oraz w dochodzeniu do sprawności innych sektorów, które chemia zasila m.in. w surowce. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele PIPC oraz eksperci Grupy Azoty S.A., ABB Sp. z o.o., Dräger Polska Sp. z o.o., ReliaSol (Reliability Solutions Sp. z o.o.), Loss Prevention Experts Sp. z o.o. Sp. k. oraz Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości.

Obszary implementacji narzędzi 4.0

Podczas pierwszej części spotkania, w trakcie której zaproszeni goście prezentowali poszczególne rozwiązania technologiczne, dowiedzieliśmy się o barierach wprowadzania rozwiązań sztucznej inteligencji oraz obszarach, w których może zostać ona wykorzystana w codziennym działaniu przedsiębiorstwa. Marcin Góralski, Dyrektor serwisu w Biznesie Automatyki Procesowej ABB Sp. z o.o., skupił się na zagadnieniach związanych z rolą przestrzegania procedur w utrzymaniu ruchu działania przedsiębiorstwa. Nowe technologie skracają czas napraw i lokalizacji usterek oraz ułatwiają wykonywanie pewnych procedur, które zazwyczaj są przestarzałe, skomplikowanie i wydają się być niewykonalne. Ekspert stwierdził, że pomimo wprowadzania nowych działań, to błędy ludzkie są dość istotnym czynnikiem wpływającym na straty produkcyjne – Ponad 5% rocznej światowej produkcji tracimy przez nieplanowane przestoje. Kolejny z prelegentów, Krzysztof Szulc, Główny Specjalista ds. Wsparcia Projektów Korporacyjnych w Grupie Azoty S.A., stwierdził, że eksperci zajmujący się wdrażaniem rozwiązań 4.0 muszą stale poszukiwać innowacji, aby podążać za światowymi tendencjami, jak również inspirować i generować trendy ze względu na szeroki wachlarz działań Grupy Azoty – wychodząc od podstawowej działalności Spółki, czyli rolnictwa oraz kontynuując ją poprzez przemysł spożywczy, motoryzacyjny, a także przez produkcję sprzętu sportowego. To pokazuje, jak dla wielu branż ważny jest przemysł chemiczny, ale także – jak wiele środków Polska Chemia musi inwestować w rozwój i innowacje, aby zaspokoić potrzeby innych branż. Trzeci spośród prezentujących ekspertów, Mateusz Seget, Inżynier Sekcji Usług Wynajmu, Bezpieczeństwa i Rozwiązań Inżynieryjnych, wymienił 6 kluczowych obszarów digitalizacji w Dräger Polska Sp. z o. o., określając je jako ideę smart safety, czyli inteligentne bezpieczeństwo. Zaliczył do nich: Transmisję Alarmów, Analizy, Zarządzanie Zasobami, Wsparcie Procesów, Raportowanie Zdarzeń oraz Wizualizacje. Narzędzia 4.0 pomagają i wpływają zatem na jeszcze lepsze usprawnianie aspektów bezpieczeństwa m.in. w zakładach produkcyjnych.

Sztuczna inteligencja – warunek konieczny do zaspokojenia potrzeb przemysłu?

Podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego bogactw narzędzi 4.0 dla przemysłu chemicznego Mateusz Marzec, Chief Strategy Officer w firmie ReliaSol, stwierdził, że przedsiębiorstwa bardzo często muszą podejmować szybkie decyzje, które są kluczowe z punktu widzenia opłacalności prowadzenia organizacji. Rozwiązania 4.0 pomagają zlokalizować problem, następnie przeanalizować możliwe rozwiązania oraz podjąć optymalne decyzje. Sztuczna inteligencja wspiera decydentów w świadomym podejmowaniu decyzji i jest warunkiem koniecznym dla prowadzenia każdego przedsiębiorstwa. Marek Janke, Wiceprezes Zarządu w spółce Loss Prevention Experts, czyli drugi z rozmówców zaproszonych do panelu prowadzonego przez Senior Ekspert PIPC, dr inż. Annę Zalewską, zwrócił uwagę na to, że chemia jest jedną z tych branż, które mogą zostać liderem w obszarze wdrażania rozwiązań przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji, ale nadal wymaga to bardzo szerokiego i kreatywnego podejścia ze strony menadżerów i odwagi do wprowadzania takich produktów. Na rynku nadal jest bardzo mało zaawansowanych narzędzi, które w pełni można nazwać sztuczną inteligencją, ale samo wykorzystanie nawet niewielkich elementów AI przenosi nas w obszarze zarządzania na wcześniej nieosiągalne pole. Uczestnicy rozmowy byli zgodni do tego, że sztuczna inteligencja to szansa na usprawnienie pracy, a nie zagrożenie wyparcia ludzi z ich stanowisk. Zmiana świadomości pracowników nie jest jednak łatwa i wymaga dużej kultury organizacyjnej. W podsumowaniu spotkania głos zabrała dr Julia Siderska, ekspert Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości. Prelegentka wskazała na istotę wprowadzania narzędzi 4.0 w całym przemyśle oraz wskazała, że transformacja cyfrowa jest jednym z sześciu głównych celów zawartych w wytycznych politycznych UE na lata 2019-2024. Wspieranie takiej transformacji nigdy nie było sklasyfikowane wyżej na liście priorytetów Komisji Europejskiej.

Projekt „Chemia 4.0”

Autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego „Chemia 4.0”, jest odpowiedzią na zmiany i nowe kierunki rozwoju wynikające z wdrażania rozwiązań „czwartej rewolucji przemysłowej”. Projekt, jako pierwszy w Polsce, tworzy platformę łączącą wytwórców, dostawców i odbiorców produktów i usług. Stwarza okazję do budowy sieci kontaktów opartych o wspólne wartości, komplementarne potrzeby oraz ułatwia ich współdziałanie. Partnerem Strategicznym projektu jest ABB Sp. z o.o., a Partnerem Głównym Dräger Polska Sp. z o. o.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webcastu.

Posty pokrewne