XV Konferencja Naukowo-Techniczna „Odbiorcy na Rynku Energii”, 9-10.03.17, Czeladź

Zapraszamy na XV Konferencję Naukowo-Techniczną „Odbiorcy na Rynku Energii”, która odbędzie się w dniach 9-10 marca 2017 r. w Czeladzi.

Najważniejsze tematy, które będą poruszane podczas Konferencji: aktualne wyzwania dla przemysłu z zakresu zarządzania energią – jak odnaleźć się wśród kolorowych certyfikatów, pomoc dla przemysłu energochłonnego, budowanie świadomości odpowiedzialności energetycznej, redukcja kosztów oraz zwiększenie efektywności energetycznej dzięki wykorzystaniu audytu energetycznego, optymalizacja zużycia energii w praktyce.

Co w programie?

 • bloki tematyczne dostosowane do profilu Twojej firmy w trakcie których możliwe są prezentacje rozwiązań z zakresu:
  • monitorowania, rozliczania i dystrybucji energii na poziomie zakładu produkcyjnego
  • systemów nadzoru zużycia i jakości energii
  • systemów zarządzania energią
  • audytów energetycznych w zakładzie produkcyjnym
  • ograniczania energochłonności zakładu poprzez modernizację urządzeń,
  • diagnostyki i optymalizacji maszyn i urządzeń,
  • izolacji a efektywności energetycznej,
  • audytów energetycznych,
  • energooszczędnych systemów oświetlenia i ogrzewania
  • nowoczesnych rozwiązań technicznych mających wpływ na zużycie energii
 • panel specjalny: jak aktywnie uczestniczyć w rynku energii (zakup energii u dystrybutora, na giełdzie, aukcyjny, optymalizacja portfela zakupowego).
 • wystawa stoisk firm oferujących produkty z ww. zakresu
 • odpowiednio długie przerwy i kolacja integracyjna umożliwiają nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych.

Konferencja jest objęta Patronatem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Członkom PIPC przysługuje 5 proc. rabat na udział w Konferencji.

Kliknij, żeby dowiedzieć się więcej

Posty pokrewne