XXV Sympozjum Naukowo-Techniczne CHEMIA 2019

 XXV Sympozjum Naukowo-Techniczne CHEMIA 2019

23 i 24 stycznia 2019 roku w Płocku, po raz 25 odbędzie się Sympozjum Naukowo-Techniczne CHEMIA. Będzie to okazja do podsumowania tego co było oraz wyznaczenia nowych celów na przyszłość w polskiej chemii. Honorowym Gospodarzem sympozjum CHEMIA jest tradycyjnie PKN ORLEN S.A, a Organizatorem – BMP – wydawca magazynu "Chemia Przemysłowa" i portalu kierunekCHEMIA.pl.

Podczas Sympozjum CHEMIA, które co roku gromadzi ponad 400 przedstawicieli zakładów chemicznych, petrochemicznych i rafinerii, poruszane będą najważniejsze kwestie związane z inwestycjami, polityką klimatyczno-energetyczną, regulacjami prawnymi, innowacjami, paliwami i przyszłością sektora energetycznego. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również wystawa stoisk firm, oferujących ciekawe rozwiązania dla branży.

W programie jubileuszowego XXV Sympozjum Naukowo-Technicznego CHEMIA 2019 znalazły się m.in.:

 • 2 panele dyskusyjne:
  • Czy polityka klimatyczno-energetyczna ograniczy polski przemysł chemiczny?
  • Paliwa przyszłości – wizja na lata 2030-2050
 • 5 sesji tematycznych:
  • Globalne trendy. Nowe kierunki rozwoju polskiej chemii
  • W laboratorium nowych technologii
  • W dobie inteligentnego przemysłu
  • Znaleźć sposób na bycie wciąż konkurencyjnym
  • W poszukiwaniu energii przyszłości
 • Wystawa stoisk

 
Honorowym Gospodarzem jest PKN ORLEN S.A., organizatorem – BMP, wydawca czasopisma „Chemia Przemysłowa” i portalu kierunekCHEMIA.pl.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest Patronem Honorowym Wydarzenia.

Posty pokrewne