XXVII Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

 XXVII Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Inicjatywa integruje reprezentantów z branży IT, bankowości, firm konsultingowo-rekrutacyjnych, instytucji prowadzących działalność rozwojowo-badawczą oraz firmy zajmujące się wyłącznie elektroniką.

Targi Pracy i Praktyk na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej są organizowane dwa razy do roku od 2008 r. W ciągu 2 dni imprezy bierze udział ok. 70 firm i instytucji.

Targi są odwiedzane przez studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ale także innych wydziałów Politechniki Warszawskiej o zbliżonym profilu kształcenia oraz innych uczelni warszawskich. Z powodu sytuacji epidemicznej XXVII Targi Pracy zostaną ograniczone do wydania elektronicznej wersji katalogu targowego. Inauguracja dystrybucji katalogu przewidywana jest na dzień 18 października 2021.

Katalog zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i rozesłany do wszystkich studentów Wydziału oraz do członków Stowarzyszenia Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw.

Dystrybucja katalogu zostanie przeprowadzona także wśród studentów innych wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz uczelni. Termin zgłoszeń upływa 17 września 2021 r.

Zainteresowanych projektem zapraszamy na stronę internetową:

http://www.elka.pw.edu.pl

Następne targi przewidziane są na marzec 2022 r.

Dane kontaktowe do organizatora:

Dorota Myko

d.myko@elka.pw.edu.pl

tel. 22 234 70 81

Posty pokrewne