AGH dołącza do Partnerów Programu ChemHR

 AGH dołącza do Partnerów Programu ChemHR

Akademia Górniczo-Hutnicza została Partnerem Programu ChemHR. Inicjatywa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC) ma na celu wsparcie studentów kierunków chemicznych w zdobywaniu praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora, a także zacieśnianie współpracy pomiędzy kadrą akademicką i biznesem.

Cieszę się, że jedna z najlepszych polskich uczelni technicznych dołączyła do grona partnerów Programu ChemHR. Współpraca pomiędzy uczelniami a przedstawicielami biznesu jest bardzo ważna, przynosi korzyści obu stronom. Studenci AGH zyskają możliwość zastosowania wiedzy zdobytej na uczelni w praktyce, co pomoże im w przyszłości lepiej odnaleźć się na konkurencyjnym rynku pracy – powiedział, dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Organizatorem i inicjatorem Programu ChemHR jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego, zrzeszająca i reprezentująca najważniejsze podmioty sektora chemicznego w Polsce. Program ChemHR ma na celu wsparcie studentów kierunków chemicznych w zdobywaniu praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw branży chemicznej, a także zacieśnianie współpracy uczelni wyższych i przemysłu. Daje partnerom – najlepszym polskim uczelniom technicznym oraz przedsiębiorstwom sektora chemicznego – możliwość zaangażowania się w praktyczny rozwój zawodowy studentów poprzez udział w przygotowaniu i prowadzeniu seminariów przemysłowych.

Podstawą Programu ChemHR jest wzmocnienie systemu kształcenia kadr dla przemysłu chemicznego poprzez organizację cyklu seminariów przemysłowych. Wykładowcami seminariów są doświadczeni specjaliści zatrudnieni w największych spółkach sektora chemicznego.

Tematyka zajęć obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z: logistyką, dystrybucją, produkcją oraz handlem chemikaliami, a także zakupem podstawowych surowców produkcyjnych, energetyką, bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem procesowym oraz ochroną środowiska, innowacyjnością i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Partnerzy naukowi: Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Posty pokrewne