Anwil z Grupy ORLEN zwiększy bezpieczeństwo żywnościowe Polski

 Anwil z Grupy ORLEN zwiększy bezpieczeństwo żywnościowe Polski

Spółka finalizuje budowę trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych, która ograniczy import produktów nawozowych i wzmocni bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Będzie to możliwe w efekcie zwiększenia o 50 proc. mocy wytwórczych nawozów i poszerzenia oferty produktowej. To największy w historii ANWILU i całego regionu projekt inwestycyj- ny, zarówno pod względem finansowym, jak i uzyskanych mocy produkcyjnych. Instala- cja we Włocławku wpisuje się również w strategiczne założenia Grupy ORLEN w obszarze neutralności emisyjnej. Zastosowane nowoczesne rozwiązanie umożliwi niemal całkowitą redukcję emisji gazów cieplarnianych przy produkcji nawozów.

Trzecia linia do produkcji nawozów obejmuje instalację kwasu azotowego i neutralizacji, instalację granulacji oraz infrastrukturę pomocniczą. Jej powstanie zwiększa dotychczasowe możliwości wytwórcze spółki ANWIL o 50 proc., do 1461 tys. ton rocznie. Zastosowana nowoczesna technologia to gwarancja nie tylko wzrostu wydajności, ale także bezpieczeństwa ciągłości produkcji.

Przy budowie trzeciej linii do produkcji nawozów wykorzystano wiodącą, globalną technologię EnviNOx. Umożliwi ona ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przy produkcji o ok. 99 proc., czyli o ok. 4200 ton tlenków azotu. Technologia ta w 2008 r. została uznana przez Unię Europejską za „najlepszą dostępną technikę” BAT i nadal jest rekomendowana jako wiodąca dla wszystkich zakładów produkujących kwas azotowy.

W ramach realizowanej inwestycji powstały zarówno instalacje produkcyjne, jak również infrastruktura pomocnicza, w tym magazyny mogące prze- chować do 25 tys. ton produktów. Gotowe nawozy będą w nim sezonowały 72 godziny, a następnie trafią do opakowań. Jednym z najważniejszych elementów infrastruktury, niezbędnej w procesie produkcji kwasu azotowego, jest wieża absorpcyjna, o wysokości 55 metrów i masie 200 ton. W ramach rozbudowy nawozowych mocy produkcyjnych, powstał również mierzący 84 metry komin gazów resztkowych oraz zbiornik na kwas azotowy, którego pojemność to aż 4000 m³.

Współczesne rolnictwo opiera się na przemyślanym planowaniu upraw i wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Dzięki trzeciej linii do produkcji nawozów w portfolio produktowym Grupy ORLEN, klienci znajdą cztery nowe pozycje spełniające naj- wyższe standardy jakościowe: saletrę gruboziarnistą, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych parametrach granuli. To nawozy cieszące się rosnącą popularnością wśród rolników. Charakteryzuje je bardziej kulisty kształt oraz zmniejszona zdolność do wchłaniania wilgoci, co pozytywnie wpływa na efektywność prac polowych, zwłaszcza w gospodarstwach o dużym areale.

Zachęcamy do lektury artykułu, który został opublikowany w ostatnim numerze Magazynu Polska Chemia 4/2023, wydawanym przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

Cały magazyn do pobrania: Magazyn Polska Chemia 4/2023 (pipc.org.pl)

Posty pokrewne