Biuletyn Projektu Chemia 4.0 (nr 2/2023) – pobierz

 Biuletyn Projektu Chemia 4.0 (nr 2/2023) – pobierz

Zapraszamy do lektury drugiego w 2023 roku wydania Biuletynu Chemia 4.0, (nr 2/2023). Biuletyn jest częścią autorskiego projektu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego „Chemia 4.0” – platformy łączącej wytwórców, dostawców i odbiorców produktów i usług. Projekt jest odpowiedzią na zmiany i nowe kierunki rozwoju wynikające z wdrażania rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej.

Biuletyn Projektu Chemia 4.0 (2/2023) – O czym przeczytamy w najnowszym numerze?

W biuletynie znalazł się tekst opracowany przez Zespół Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego podsumowujący pierwszą edycję formatu „WORKSHOPS&NETWORKING PIPC”. Firma ABB pisze na temat przemysłowej sztucznej inteligencji, a także zmianach i korzyściach jakie ona przyniesie. Kontynuując temat AI, prezentujemy materiał kancelarii SKS pt. „Planowane regulacje w obszarze wykorzystywania sztucznej inteligencji”. NASK przedstawia nowe oblicza cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej w kontekście dyrektywy NIS 2, a Dräger przybliża tematykę z zakresu Smart Safety. W Biuletynie opublikowano także dwa artykuły Urzędu Dozoru Technicznego.

  • Przemysłowa sztuczna inteligencja: jakie przyniesie zmiany i korzyści?, ABB Polska  
  • Planowane regulacje w obszarze wykorzystywania sztucznej inteligencji, Kancelaria SKS 
  • NIS 2 – nowe oblicze cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej, NASK     
  • Ocena ryzyka a odporność sieci i systemów informatycznych na incydenty cyberbezpieczeństwa, Urząd Dozoru Technicznego         
  • Smart Safety: Więcej danych to większe bezpieczeństwo, Dräger Polska
  • Predykcja zużycia urządzeń ciśnieniowych i planowanie inspekcji z wykorzystaniem metodologii RBI (Risk-based Inspection), Urząd Dozoru Technicznego   
  • Cyfrowa i bezpieczna chemia – pierwsza edycja formatu „Workshops&Networking PIPC” za nami, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Posty pokrewne