Cicerone rozpoczął konsultacje dla GOZ

 Cicerone rozpoczął konsultacje dla GOZ

Informujemy, że Cicerone rozpoczął konsultacje dot. “Strategicznego programu badań i innowacji dla GOZ” z terminem zgłaszania uwag do dnia 18 maja 2020 r.

CICERONE jest projektem finansowanym w ramach projektu “Circular Economy H2020”, którego celem jest stworzenie wspólnej platformy efektywnego programowania GOZ poprzez połączenie organów rządowych, organizacji badawczych i technologicznych, społeczeństwa obywatelskiego, przemysłu, innowacyjnych MŚP, przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, miast i inwestorów. Ogólnym celem projektu jest określenie priorytetów i ścieżek dla skoordynowanych badań i innowacji na rzecz GOZ, w perspektywie długoterminowej, w celu wywarcia wpływu na priorytety gospodarki cyrkularnej w przyszłych europejskich, krajowych i regionalnych programach GOZ.

Projekt SRIA został zorganizowany według czterech obszarów tematycznych:

1) Cyrkularne miasta,

2) Cyrkularne sektory przemysłu,

3) Zamknięcie pętli oraz

4) Efektywne gospodarowanie zasobami na lądzie i w morzu.

Drugi obszar, mający największe znaczenie dla przemysłu chemicznego, ma 4 cele:

  1. opracowanie nowych technologii, norm jakości i metod analitycznych w zakresie produkcji nowych materiałów oraz charakterystyki zasobów i odpadów;
  2. umożliwienie sieci symbiozy przemysłowej i wspieranie cyfryzacji w celu opanowania złożoności produktów, procesów i systemów;
  3. podnoszenie świadomości w zakresie ekologii przemysłowej poprzez promowanie nowego/lepszego projektowania i wykorzystania produktów oraz lepsze ponowne wykorzystanie materiałów będących już w obiegu;
  4. zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez przedsiębiorstwa.

http://cicerone-h2020.eu/2020/05/04/new-circular-economy-research-innovation-strategy-for-europe-consultation-now-open/

Posty pokrewne