Dofinansowanie z programu LIFE i Konferencja KE

 Dofinansowanie z programu LIFE i Konferencja KE

W ramach programu LIFE część budżetu będzie przeznaczona na projekty związane z transformacją energetyczną. Do 25 kwietnia trwa rejestracja na wydarzenie dedykowane wnioskodawcom planującym złożenie wniosku w tegorocznym naborze LIFE.

Dofinansowanie w ramach programu LIFE

W ramach programu LIFE część budżetu będzie przeznaczona na projekty związane z transformacją energetyczną.

Znajdzie się tam część zagadnień finansowanych do tej pory w ramach programu Horyzont 2020. LIFE będzie jedynym programem finansowania UE poświęconym wyłącznie środowisku, klimatowi i energii.

W związku z powyższym Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje mające na celu uzyskanie informacji dot. treści i przyszłego kształtu programu LIFE (2021-2027). Program LIFE ma pomóc Europie osiągnąć założone priorytety, przyczyniając się do: przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, efektywną energetycznie, opartą na energii odnawialnej i neutralną dla klimatu.

Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w przedmiotowych konsultacjach: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Targeted_Consultation_LIFE-2021-2027, które trwają do dnia 27.04.2020r.

Konferencja LIFE Information & Networking Day 2020

Ponadto w dniu 30 kwietnia 2020 r. KE organizuje LIFE Information & Networking Day 2020. Wydarzenie dedykowane wnioskodawcom planującym złożenie wniosku w tegorocznym naborze LIFE. Rejestracja na konferencję online trwa do 25 kwietnia 2020 r. (https://ec.europa.eu/easme/en/eu-life-information-and-networking-day).

W konferencji udział wezmą eksperci Komisji Europejskiej, którzy przedstawią założenia i możliwości finansowania projektów środowiskowych w ramach Programu LIFE, a także zmiany wprowadzone w tegorocznym naborze. To wyjątkowa okazja do zadawania pytań bezpośrednio przedstawicielom KE i jej agencji wykonawczej EASME.

Na potrzeby uczestników uruchomiono również platformę, dającą możliwość organizacji wirtualnych spotkań 1:1 między potencjalnymi wnioskodawcami, a także z przedstawicielami KE oraz krajowych punktów kontaktowych LIFE. Spotkania takie będą odbywały się od 30 kwietnia do 8 maja, przy czym umawiać się można się już wcześniej (https://eu-life-2020.b2match.io/home).

Posty pokrewne