Giełda Wymiany Informacji Biznesowej
Współpraca i wzajemne wsparcie Członków PIPC​

Cały projekt jako pierwszy w Polsce stworzy platformę łączącą wytwórców, dostawców i odbiorców produktów i usług. Będzie okazją do budowy sieci kontaktów opartych o wspólne wartości, komplementarne potrzeby oraz ułatwi ich współdziałanie. Wymiana doświadczeń praktyków z obszarów technicznych, które są istotnym elementem wpływającym na funkcjonowanie i rozwój Polskiej Chemii jest jednym z ważniejszych wyzwań rozwojowych stojących przed całym sektorem.

Kategorie ogłoszeń

Usługi

Ayming doradzi firmom zrzeszonym w PIPC

Firma członkowska Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Firma Ayming, oferuje pomoc organizacjom zrzeszonym w PIPC. Ayming to międzynarodowa grupa doradcza działająca w 15 krajach w Europie,