HIG Polska Sp. z o.o. nowym Członkiem PIPC

 HIG Polska Sp. z o.o. nowym Członkiem PIPC

Firma HIG Polska Sp. z o.o. powstała w styczniu 2013 r. jako podmiot zajmujący się przetwarzaniem odpadowych tworzyw sztucznych w procesach odzysku. Prace badawczo-rozwojowe objęły obszar termicznej degradacji (depolimeryzacji) poliolefin, głównie polietylenu i polipropylenu w wysokiej jakości frakcje węglowodorowe C6-C17. Podstawowym zadaniem było znalezienie efektywnego i skutecznego rozwiązania, w którym podczas stapiania tworzyw sztucznych zostaje wyeliminowane koksowanie surowca. W kolejnych latach prace badawcze skoncentrowały się na optymalizacji i doborze warunków procesu technologicznego.

Jako firma badawczo-rozwojowa, HIG Polska prowadzi również badania eksperymentalne i pilotażowe, wykorzystując do tego Instalację syntezy paliw ciekłych pod zwiększonym ciśnieniem (ISPC) .

Spółka współpracuje z podmiotami naukowymi – Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Instytutem Nafty i Gazu w Krakowie oraz Politechniką Krakowską.

HIG Polska tworzy konsorcjum międzynarodowego projektu „Enhanced catalytic fast pyrolysis of biomass for maximum production of high-quality biofuels”, który ma na celu opracowanie innowacyjnej koncepcji produkcji bio-oleju.

Więcej informacji: www.higpolska.pl

Witamy w gronie Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Posty pokrewne