Industrial Innovation Info Days

Zapraszamy na spotkanie, organizowane w ramach Projektu NMP Team4. Spotkanie odbędzie się w dniach 3-4 października 2017 r. w Brukseli.

NMP Team4 jest kontynuowaną od lat akcją koordynującą realizowaną przez sieć krajowych punktów kontaktowych związanych z obszarem tematycznym NMBP (Nanonauki, nanotechnologie, materiały, biotechnologie i nowe technologie produkcyjne) w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE jest aktywnym uczestnikiem tego projektu.

Podstawowym celem Projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez punkty kontaktowe NMP. 
Jednym z działań są narzędzia wsparcia uczestnictwa na poziomie międzynarodowym ułatwiające nawiązanie i rozwijanie partnerstwa. 

Kliknij, żeby dowiedzieć się więcej nt. spotkania

Posty pokrewne