Kancelaria Kochański & Partners dołączyła do United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy biznesowej na rzecz zrównoważonego rozwoju

 Kancelaria Kochański & Partners dołączyła do United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy biznesowej na rzecz zrównoważonego rozwoju

Kancelaria Kochański & Partners jest nowym członkiem United Nations Global Compact. To największa na świecie inicjatywa zrzeszająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, będąca integralną częścią systemu ONZ z centralą w Nowym Jorku.

Doradzając klientom w sprawach regulacji środowiskowych, transformacji energetycznej, zrównoważonego finansowania, praw człowieka, prawa pracy i ładu korporacyjnego, Kancelaria Kochański & Partners wdraża także najlepsze praktyki z zakresu ESG do swojej bieżącej działalności.

UN Global Compact, zainaugurowana przez Sekretarza Generalnego ONZ w 2000 r., działa obecnie w ponad 160 krajach. To największa na świecie inicjatywa skupiająca firmy wokół kwestii ESG (z ang. Environmental, Social and Governance). Firmy zrzeszone w UN Global Compact tworzą strategie i prowadzą działalność uwzględniając polityki ONZ, w szczególności Cele Zrównoważonego Rozwoju i 10 Zasad United Nations Global Compact. Zasady te dotyczą następujących czterech obszarów: praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Kancelaria Kochański & Partners posiada szerokie doświadczenie w doradztwie z zakresu ESG, w tym obejmującym ochronę środowiska naturalnego, odpowiedzialność społeczną i etykę biznesu oraz ład korporacyjny, wyznaczające reguły zrównoważonego rozwoju. Nie tylko doradza w tym obszarze klientom, ale politykę odpowiedzialnego i zrównoważonego prowadzenia biznesu wdraża również w swoich strategicznych inicjatywach i w bieżącej działalności.

Choć Kancelaria nie jest obecnie objęta prawnym obowiązkiem raportowania niefinansowego, to od lat podejmuje działania i angażuje się w inicjatywy nakierowane na budowanie przyjaznego ludziom i środowisku, zróżnicowanego miejsca pracy i otoczenia biznesowego. Inspiracją dla takiego sposobu działania są często klienci Kancelarii. Ich innowacyjna działalność oparta o najnowsze technologie pozwala na wdrażanie konkretnych, znaczących zmian, mających realny wpływ na ochronę życia i zdrowia ludzi, ochronę środowiska czy zmiany klimatyczne. Poprzez swoją pracę i postawę zespół Kochański & Partners bierze aktywny udział w wielu ważnych, zmieniających świat procesach, pomagając klientom wprowadzać w życie innowacyjne rozwiązania.

Inaugurując członkostwo w UN Global Compact kontynuuję towarzyszącą mi od zawsze ideę prowadzenia firmy opartej na partnerstwie, zaufaniu, odpowiedzialności i współpracy. To nasze DNA – We work with those who change the world for the better. We find the rules. Naszym strategicznym decyzjom towarzyszy troska o budowanie zróżnicowanego świata przyjaznego ludziom i środowisku”– powiedział Piotr Kochański, Partner Zarządzający.

W minionym roku najważniejszym tematem społecznym, w który Kancelaria zaangażowała się w wielu aspektach, była rosyjska agresja na Ukrainę. Powołując Ukrainian Desk i pierwszego ukraińskiego partnera, angażując się w inicjatywy Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, powołując prawnika pro bono, konsekwentnie realizowała program wielokierunkowej pomocy uchodźcom i ukraińskim firmom, szukającym wsparcia w wojennej rzeczywistości. W październiku br. Kancelaria Kochański & Partners znalazła się w finale prestiżowego konkursu The Lawyer European Awards w kategorii Najlepsza inicjatywa ESG (Best ESG Initiative), zaś w czerwcu br. otrzymała specjalne wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej – za „Wsparcie dla walczącej Ukrainy”. Odbudowa Ukrainy będzie też jednym z przewodnich kierunków działań Kancelarii w 2023 r.

Więcej informacji na stronie Kancelarii Kochański & Partners.

Posty pokrewne