Magazyn Polska Chemia 2/2024 – pobierz  

 Magazyn Polska Chemia 2/2024 – pobierz  

Zapraszamy do lektury drugiego w 2024 roku numeru Magazynu Polska Chemia, czyli publikacji wydawanej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego dla całej przemysłowej społeczności. 

Najnowszy numer otwiera publikacja skupiająca się wokół tematu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Autorzy – Dyrektor Michalina Michniewicz oraz Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, dr inż. Tomasz Zieliński z Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – skupiają się na tym, jak nowa kadencja władz Unii Europejskiej może wpłynąć na kształt i przyszłość branży chemicznej. Przedstawione zostały również potencjalne założenia Manifestu Polskiego Przemysłu Chemicznego. Finalna wersja dokumentu powstanie na podstawie dyskusji przedstawicieli branży, biorących udział w XI Kongresie Polska Chemia.   

W dalszej części Magazynu zachęcamy do zapoznania się z informacją nt. Rebrandingu Grupy CIECH, która od czerwca zmieniła nazwę na Qemetica.   

Zamykamy rozdział Centrali Importu Eksportu Chemikaliów, otwieramy nowy rozdział pod nazwą Qemetica – chemicznej grupy napędzającej wiele branż gospodarki na wszystkich kontynentach  – powiedział Kamil Majczak, Prezes Zarządu Qemetica.   

Zagadnieniem, które stale pozostaje w kręgu zainteresowań przemysłu jest zielona transformacja i kwestie z nią związane, takie jak redukcja śladu węglowego. Przedstawiciele branży chemicznej podejmują liczne inicjatywy w celu promowania poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie, o czym można przeczytać w najnowszym numerze Magazynu.  

Regulacje to kolejny obszar tematyczny, który szczególnie interesuje branżę chemiczną. Eksperci reprezentujący kancelarie zrzeszone w PIPC piszą m.in. patencie jednolitym i jednolitym sądzie patentowym, dyrektywie w sprawie przestępstw przeciwko środowisku czy Rozporządzeniu ustanawiającym dobrowolne ogólnounijne ramy certyfikacji usuwania CO2 (CRCF), które ma zostać przyjęte do końca 2024 r.  

Ciekawą w kontekście branży chemicznej może okazać się również część poświęcona wykorzystaniu przez branżę sztucznej inteligencji. Okazuje się, że technologia ta może stać się katalizatorem zmian w branży, umożliwiając m.in. doskonalenie procesów i obniżenie kosztów.   

To tylko niektóre z tematów, które podejmujemy w pierwszym tegorocznym numerze Magazynu Polska Chemia. Zapraszamy do lektury! 

Posty pokrewne