Magazyn Polska Chemia 1/2024 – pobierz

 Magazyn Polska Chemia 1/2024 – pobierz

Zapraszamy do lektury pierwszego w 2024 roku numeru Magazynu Polska Chemia, czyli publikacji wydawanej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego dla całej przemysłowej społeczności.

Niniejsze wydanie otwiera bardzo ważna publikacja, której celem było przeanalizowanie prognozowanych trendów w branży. Publikacja bogata jest w liczne dane statystyczne, wykresy, jak również infografiki. Głęboko wierzymy, że okaże się dla Państwa interesującą lekturą do wyciągnięcia cennych wniosków na temat sytuacji sektora.

W dalszej kolejności zachęcamy do zapoznania się z założeniami „Deklaracji Antwerpskiej”. W uroczystości podpisania podczas Europejskiego Szczytu Przemysłowego w Antwerpii uczestniczył Prezes Zarządu PIPC, dr inż. Tomasz Zieliński, a Izba była jedyną polską organizacją reprezentującą krajowy przemysł. Obszerną relację z tego wydarzenia wraz z treścią Deklaracji znajdą Państwo na stronach Magazynu.

Zagadnieniem budzącym nieustające zainteresowanie branży są regulacje. Eksperci reprezentujący kancelarie zrzeszone w PIPC zgromadzili najważniejsze wątki dotykające branżę i zaproponowali swoisty przegląd wyzwań legislacyjnych – począwszy od mapy regulacyjnej, poprzez regulacje dotyczące gospodarowania odpadami, opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, sankcje aż po sądy patentowe

Podobnie – jak od regulacji – Polska Chemia nie ucieknie od zielonej transformacji, a z wydania na wydanie przybywa opracowań eksperckich prezentujących dokonania, technologie i innowacje w kontekście alternatywnych źródeł energii czy rozwiązań ukazujących, jak branża poszukuje technologii mających na celu ochronę planety. Szczególnej uwadze polecamy artykuły dotyczące działań prowadzonych wokół zielonego wodoru.

Przedstawiciele branży chemicznej podejmują wiele inicjatyw ku zielonej transformacji zarówno, jeśli chodzi o poszukiwanie nowych innowacji produktowych, inwestycji, a także inicjatyw promujących dobre praktyki – w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz ESG, także z naciskiem na pozostałe „literki” i działania CSR-owe, o czym można przeczytać na łamach najnowszego wydania Magazynu.

To tylko niektóre z tematów, które podejmujemy w pierwszym tegorocznym numerze Magazynu Polska Chemia. Zapraszamy do lektury!

Posty pokrewne