Magazynowanie energii kluczowe dl włączenia OZE do sieci UE – raport KE

 Magazynowanie energii kluczowe dl włączenia OZE do sieci UE – raport KE

Jak wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez Komisję Europejską, innowacyjne rozwiązania w zakresie magazynowania energii odegrają ważną rolę w zapewnieniu włączenia odnawialnych źródeł energii do sieci w UE. Pomoże to UE w osiągnięciu jej celów, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, w zakresie dekarbonizacji do 2050 r., zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo dostaw energii w Europie. W badaniu przeanalizowano różne warianty elastycznego magazynowania energii, które będą niezbędne do pełnego wykorzystania potencjału dużego udziału zmiennych źródeł energii w systemie energetycznym. Przedstawia ono obraz europejskiego środowiska w zakresie magazynowania energii w odniesieniu do istniejących obiektów i ram regulacyjnych, najlepszych praktyk i barier. W badaniu zidentyfikowano szereg barier w rozwoju magazynowania energii, jak np. kwestie pozwoleń, podwójnych taryf i podatków sieciowych, sygnałów cenowych i dostępu do rynków usług pomocniczych, które istnieją na poziomie krajowym i unijnym, jak również przedstawiono szereg zaleceń mających na celu ograniczenie tych przeszkód i przyspieszenie ich wdrażania. Podkreśla się również znaczenie wiarygodnych i regularnych danych.

Pełen raport dostępny pod linkiem:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a6eba083-932e-11ea-aac4-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=37085&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=search

Posty pokrewne