ORLEN innowatorem: Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku (reportaż PIPC) 

 ORLEN innowatorem: Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku (reportaż PIPC) 

Transformacja energetyczna potrzebuje innowacyjnych działań, aby stać się rzeczywistością. Centrum Badawczo-Rozwojowe ORLEN w Płocku to miejsce, które odpowiada na wyzwania transformacyjne oraz te postawione przez spółkę ORLEN w strategii biznesowej. Podczas wizyty w przestrzeni badawczej ORLEN Polska Izba Przemysłu Chemicznego mogła poznać tajniki pracy prowadzonej w warunkach rzadko osiągalnych w świecie nauki. 

Spotkanie za kulisami kompleksu Centrum Badawczo-Rozwojowego pozwoliło przyjrzeć się pracy tych, którzy na co dzień odpowiadają za badanie już istniejących procesów oraz opracowywanie nowych technologii. Jednym z odwiedzonych obszarów była kluczowa w Centrum Badawczo-Rozwojowym Hala Odwzorowań i Pilotaży umożliwiająca implementację instalacji badawczych. 

 – Instalacje pilotowe odwzorowują kluczowe węzły instalacji produkcyjnych i służą do badań procesów przemysłowych. Wykorzystywana technologia pozwala na przeprowadzanie testów poza próbami przemysłowymi. Ogranicza to zarówno koszt, jak i ryzyko awarii. Posługiwanie się instalacjami pilotażowymi umożliwia badanie nowych rozwiązań oraz wprowadzanie ich na instalacje przemysłowe, ograniczając ryzyko i zwiększając efektywność. – tłumaczył Tomasz Trzeciak, Kierownik Projektu w Dziale Strategicznych Projektów Badawczo-Rozwojowych Grupy ORLEN. 

Hamownia silnikowa w Płocku 

Kolejnym odwiedzonym miejscem jest hamownia silnikowa, gdzie Łukasz Czubakowski, Starszy Specjalista w Zespole Pilotaży i Odwzorowań opowiedział o badaniach właściwości detergencyjnych dodatków do paliw silnikowych, które przeprowadzane są właśnie dzięki hamowni silnikowej. – Ta technologia pozwala wyeliminować konieczność zakupu badań w instytucjach zewnętrznych oraz umożliwia poznanie „know-how”. Dzięki niej możliwe jest także testowanie nowych mieszanek paliwowych pozyskanych z instalacji pilotowej Blendingu – mówił Łukasz Czubakowski. 

Zagospodarowanie CO2 

ORLEN od kilku lat wprowadza nowatorskie metody produkcji chemikaliów, które pozwalają zagospodarować produkty petrochemiczne koncernu oraz dwutlenek węgla z szczególnym uwzględnieniem troski o środowisko. Opowiedział o nich Michał Kotowicz, Specjalista w Dziale Badań Petrotechnologii i Zagospodarowania CO2. Dzięki współpracy z wiodącymi jednostkami badawczymi w Polsce ORLEN buduje kompetencje w zakresie syntezy związków chemicznych i ich przygotowania do postaci handlowej. Dzięki takim projektom ORLEN w najbliższych dekadach będzie miał możliwość obniżenia emisyjności swojej działalności i poszerzenia oferty o nowe zrównoważone pozycje. Instalacje badawcze, nad którymi pracuje się w Płocku, mają szansę zmienić oblicze polskiej energetyki, kiedy z fazy naukowych doświadczeń, będą mogły wkroczyć w etap testowania, a później wdrażania.  

HVO – instalacja ORLEN-u 

Ostatnie odwiedzone miejsce to instalacja HVO, czyli przemian wodorowych olejów roślinnych. Jej działanie przedstawili: Robert Wysibirski, Kierownik w Zespole Pilotaży i Odwzorowań oraz Grzegorz Blonkowski, Ekspert w tym Zespole. Celem powstania instalacji HVO jest odwzorowanie pełnego procesu wytwarzania komponentów paliwowych z surowców odnawialnych, takich jak olej rzepakowy, kukurydziany, UCO, oleina palmowa, upłynnione tłuszcze zwierzęce. Poznanie mechanizmów przemian olejów roślinnych wpisuje się w ogólnoświatowy trend zastępowania ropy naftowej bio surowcami odnawialnymi i rozwija myślenie o czystych technologiach. Proces ten niesie ze sobą wiele korzyści, które szczegółowo zostały omówione w filmie. 

Zachęcamy do obejrzenia reportażu z Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku! Dziękujemy Grupie ORLEN za pokazanie inwestycji oraz wdrażanych przez nią nowych technologii, które przyczyniają się do transformacji energetycznej i zmieniają oblicze polskiego przemysłu chemicznego.  

Materiał został przygotowany w ramach Kampanii Polska Chemia, której Partnerem Strategicznym jest ORLEN. 

Posty pokrewne