Pierwsza edycja dni bezpieczeństwa w Grupie CIECH – 2023

 Pierwsza edycja dni bezpieczeństwa w Grupie CIECH – 2023

CIECH tworzy dla swoich pracowników bezpieczne warunki pracy. Grupa realizuje strategiczne zobowiązanie „Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze”. W 2021 roku zainaugurowała program „Bezpieczny CIECH”, który skupia się na propagowaniu 10 zasad bezpiecznej pracy w Grupie CIECH. Firma chemiczna dokłada starań w trosce o zaangażowanie w budowanie bezpiecznego środowiska pracy poprzez organizację akcji rozwijających świadomość wśród kadry kierowniczej i pozostałych grup pracowniczych.

W ogłoszonej strategii biznesowej Grupy na lata 2022–2024, bezpieczeństwu został nadany najwyższy priorytet. W filarze korporacyjnym (jednym z trzech w strategii biznesowej) główne kierunki działań i transformacji dotyczą dalszego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracowników Grupy i wprowadzania najlepszych praktyk w zakładach produkcyjnych. Celem Grupy jest zmniejszenie częstości wypadków z obszaru Health & Safety o 30 proc. do 2024 roku, a obszar bezpieczeństwa został objęty najwyższym priorytetem działań zarządów poszczególnych spółek wchodzących w skład chemicznej Grupy.

Dni Bezpieczeństwa Pracy w spółkach

Bezpieczeństwo pracowników stanowi fundament działalności każdej odpowiedzialnej firmy. Grupa CIECH doskonale zdaje sobie sprawę z tego priorytetu. W 2023 roku firma podjęła inicjatywę zorganizowania pierwszej edycji Dni Bezpieczeństwa Pracy, skoncentrowanej na zwiększeniu świadomości i edukacji w zakresie bezpiecznych praktyk w miejscu pracy.

Wszystkie wydarzenia były ściśle związane z corocznym Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, przypadającym na 28 kwietnia. Inauguracja Dni Bezpieczeństwa Pracy w Grupie CIECH odbyła się 9 maja 2023 w Iłowej. Wydarzenia od maja przez całe lato odbywały się w polskich spółkach Grupy i były w całości poświęcone tematom z obszaru bezpieczeństwa. Każda z edycji składała się z różnorodnych modułów, takich jak praktyczne warsztaty i pokazy, które angażowały pracowników do aktywne- go uczestnictwa i praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Zachęcamy do lektury pełnej wersji artykułu, który ukazał się w ostatnim numerze Biuletynu Bezpieczna Chemia (nr 2/2023 r.)

Biuletyn Bezpieczna Chemia to część realizacji Programu Bezpieczna Chemia – jedynego w Polsce projektu poświęconego kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa skierowanego do przedsiębiorstw sektora chemicznego, który realizuje Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Celem działań prowadzonych w ramach Programu jest zwiększenie świadomości znaczenia bezpieczeństwa pracy w firmach członkowskich PIPC oraz promowanie najwyższych standardów działań w obszarze bezpieczeństwa w całym przemyśle chemicznym.

CIECH S.A. jest Partnerem Głównym Programu Bezpieczna Chemia.

Posty pokrewne