Polska Chemia – konkurencyjna, strategiczna i niezbędna! – Podsumowanie II Debaty Kampanii Polska Chemia

 Polska Chemia – konkurencyjna, strategiczna i niezbędna! – Podsumowanie II Debaty Kampanii Polska Chemia

Konkurencyjność, strategiczność, i przyszłość sektora – kluczowe obecnie dla Polskiej Chemii kwestie zdominowały II Debatę w ramach Kampanii Polska Chemia, zorganizowaną przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC). O sposobach radzenia sobie z wyzwaniami, szansach wynikających z priorytetowego znaczenia branży chemicznej dla całej krajowej gospodarki, niezbędności produktów chemicznych do osiągnięcia zielonych celów Europy dyskutowali zaproszeni eksperci administracji oraz przedstawiciele polskiego sektora chemicznego.

Polska Chemia to sektor, który został w ostatnim czasie poddany analizie przez wielu ekspertów, zwłaszcza z obszaru finansowego. To potężny budulec gospodarki, bo nawet, jeśli nie zauważamy wszechobecności chemii, to ona jest wszędzie i naprawdę wiele od niej zależy. Polski przemysł chemiczny to 1/5 całej przemysłowej produkcji sprzedanej, to ponad 320 tysięcy miejsc pracy, to także 12% wszystkich pracowników zatrudnionych w całym przemyśle. Przekładając te liczby na wymierne działania, warto wymienić produkty chemii takie jak lekkie tworzywa, panele solarne, nowoczesne leki, biopaliwa, podzespoły do sprzętu IT etc. Ta lista jest naprawdę nieskoczenie długa. Polska Chemia to także sektor, przed którym choćby z w związku z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu stoi cała gama wyzwań. Z drugiej strony mamy świadomość, że bez wielu produktów które tworzymy Europa nie osiągnie swoich celów środowiskowych. Chemia jest niezbędna, żebyśmy stali się kontynentem neutralnym klimatycznie. Wiemy, że EZŁ to nie jest już tylko plan – to rzeczywistość, z którą musimy się zmierzyć. Wyzwaniem jest także poprawa sytuacji w całej gospodarce wobec panującej pandemii COVID-19. To ma być możliwe m.in. dzięki Krajowemu Planowi Odbudowy (KPO), funduszom z niego płynących oraz nowym funduszom europejskim takim jak FEnIKS i FENG. Ramy KPO zakładają , że kluczowymi obszarami, na które będą kierowane środki są odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia oraz zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, zielona i inteligentna mobilność, jak również dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia. Wszędzie, absolutnie w każdym z tych aspektów jest chemia. Bez chemii trudno sobie wyobrazić nie tylko odbudowę gospodarki, lecz także jakikolwiek ruch rozwojowy. To chemia buduje naszą przyszłość – powiedział dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC, w trakcie Debaty „Polska Chemia – strategiczność, konkurencyjność, przyszłość”.

Regulacje jak najmniej dotkliwe dla przedsiębiorstw

Polski przemysł chemiczny pokazał swoją odporność i siłę, pomimo panującej już od przeszło roku pandemii COVID-19. W tym trudnym czasie kluczowe stają się działania, które będą katalizowały dalszy rozwój sektora i które będą go odpowiednio wspierały. Dr hab. Robert Tomanek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, będący jednym z gości Debaty, podczas wskazał, iż jedną z najbardziej istotnych obecnie kwestii jest rola Polskiej Chemii w budowie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Nie należy zapominać także o innowacyjności, która może się rozwijać tylko dzięki odpowiednim regulacjom – a te muszą być jak najmniej dotkliwe dla przedsiębiorstw. Dlatego tak ważne jest stałe prowadzenie dialogu z branżami, współdziałanie na rzecz kreowania odpowiedniej polityki przemysłowej, i – co najważniejsze – transparentność, tak, aby można było wdrażać długofalowe plany rozwoju sektora przemysłowego.

Na pomoc polskiej gospodarce

Rozwój nie byłby jednak możliwy bez znaczących nakładów finansowych. Jak podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, podczas rozmowy eksperckiej z Prezesem Tomaszem Zielińskim, zaplanowane na najbliższe lata wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla całej gospodarki będzie największe w całej dotychczasowej historii. Także w ramach wspomnianego Krajowego Planu Odbudowy rozmaite sektory będą mogły liczyć na dofinansowanie. – Należy pamiętać, że wszelkie fundusze to nie tylko poprawa dla PKB, ale także poprawa w obszarze miejsc pracy, podtrzymanie wzrostu gospodarczego w naszym kraju i poprawa sytuacji po pandemii – wskazywała Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Jak dodała, kluczowym elementem dla polskiego sektora chemicznego w najbliższym czasie będzie przede wszystkim osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., w czym pomóc mają unijne programy FENG i FEnIKS. Dzięki środkom z nich pochodzącym przedsiębiorstwa będą mogły wdrażać rozwiązania na rzecz zarówno GOZ, jak też rozwijać swą innowacyjność, m.in. poprzez zacieśnianie współpracy ze środowiskami naukowymi. Mając na uwadze wyzwania, jakie stawia przed całym sektorem Europejski Zielony Ład, konieczne będzie wdrażanie nowych modeli biznesowych, tak, by wszyscy uczestnicy rynku mogli zoptymalizować swoje plany biznesowe i odpowiednio je zaimplementować. Oczywiście, fundusze to także postępowanie proceduralne, którego nie da się ominąć, jednak według optymistycznych prognoz można poczynić założenia, że pierwsze środki z przywołanego wcześniej KPO zaczną pojawiać się jeszcze w tym roku.

Polska Chemia – kluczowa dla całej gospodarki

W kolejnym etapie Debaty, podczas panelu dyskusyjnego z ekspertami branżowymi, omawiano strategiczne znaczenie Polskiej Chemii dla konkurencyjności całej krajowej gospodarki. Zdaniem Marleny Tryki, Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, polski przemysł chemiczny istotnie jest filarem polskiej produkcji i jest sektorem tradycyjnie mocnym, często kluczowym dla innych branż. O tym, w jaki sposób Polska Chemia powinna dążyć do umacniania swojej konkurencyjności dyskutowali przedstawiciele firm sektora chemicznego: Grupy Azoty, PKN ORLEN, Grupy LOTOS i ANWILU.

Nie ma jednego uniwersalnego sposobu, zmienność wymusza elastyczność, a to w konsekwencji pozwala planować przyszłość i się rozwijać – podkreślał dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu w Grupie Azoty. W podobnym tonie wypowiadał się dr inż. Arkadiusz Kamiński, Ekspert PKN ORLEN. Wskazywał, iż konkurencyjność sama w sobie jest podstawową cechą gospodarki rynkowej, jednak przewaga konkurencyjna uwarunkowana jest wieloma różnymi czynnikami. – Poza trzema tradycyjnymi etapami konkurencyjności gospodarka weszła na nowy, czwarty – proekologiczny etap. W odniesieniu do Polskiej Chemii kluczowe staje się wobec tego dążenie do takich decyzji, które zapewnią jej zdolność do produkcji nowych, zielonych wyrobów, ciągłe oferowanie produktów i usług zgodnych z założeniami odpowiedzialnego ekologicznie biznesu – podkreślał. Kolejnym poruszonym podczas debaty tematem była kwestia zachowania konkurencyjności wobec nowych wymogów regulacyjnych. Dr Kądzielawski nadmienił, iż w Grupie Azoty ogromną wagę przykłada się do Europejskiego Zielonego Ładu, którego założenia będą bardzo mocno wplecione w nową strategię spółki. Co ważne, spółka dostrzega nie tylko wymogi związane z nowymi regulacjami, ale także wzrost świadomości ekologicznej klientów, którzy są także oraz bardziej wymagający.

Potwierdziła to także Dyrektor Tryka. Dodała, że Polska Chemia jest sektorem niezwykle uregulowanym, dlatego tak ważne jest, by jeszcze dodatkowo nie przeregulować branży. Wszystkie działania zmierzające do utrzymania konkurencyjności muszą być wobec tego niezwykle ostrożne i przemyślane. Pomóc w tym mogą konsultacje i współpraca z różnego rodzaju eksperckimi branżowymi podmiotami, tak by można było reagować na zmiany z odpowiednim wyprzedzeniem. W ten sposób wszelkie regulacje będzie można postrzegać jako szanse, nie zaś jako zagrożenia.

Pytani o udział Polskiej Chemii w kreowaniu całej polskiej gospodarki przedstawiciele firm zgodnie odpowiadali, że chemia przenika do każdego obszaru życia, choć często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Podkreślali odpowiedzialność sektora, zarówno społeczną, jak i ekologiczną, a także ogromną rolę administracji, która powinna jak najbardziej wspierać przedsiębiorców. Elementem wymienianym przez wszystkich były także nowe proekologiczne inwestycje, stanowiące podstawę dla osiągania długofalowych celów klimatycznych. Nie obyło się bez poruszenia tematu uznania polskiego sektora chemicznego za strategiczny – dyskutujący uznali, że choć oczywiście jest to bardzo istotne z formalnego punktu widzenia, to w praktyce Polska Chemia już jest kluczowa i stanowi jeden z filarów całej gospodarki.

Innowacje i inwestycje a efektywność

W ostatniej części debaty zaproszeni goście rozmawiali o szczegółowych rozwiązaniach, jakie wdrażane są w ich przedsiębiorstwach, by utrzymać konkurencyjność na wysokim poziomie. Jarosław Wróbel, Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji w Grupie LOTOS, podkreślał dużą rolę recyklingu i przechodzenie na przetwórstwo typu bio w perspektywie najbliższych 30 lat. Mówił także o planowanych inwestycjach w zakresie obszaru wodorowego, a także rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Z kolei Łukasz Grabiński, Dyrektor Obszaru Strategii, Rozwoju i Innowacji w ANWILU, wskazywał na ciągłe doskonalenie procesów i inwestycje w kapitał ludzki, kluczowe w sektorze chemicznym. Konkluzją ponad dwugodzinnej debaty i wątków poruszanych podczas dyskusji było podkreślenie, iż wszelkie inwestycje w Polskiej Chemii to inwestycje długofalowe – dlatego tym bardziej tak ważne jest, by wszelkie regulacje, o których wcześniej rozmawiano, muszą być klarowne i stabilne. Tylko dzięki takim regulacjom można wypracować i wdrożyć „zielone” założenia, które będą nie tylko ekologiczne, ale także efektywne biznesowo.

Kampania „Polska Chemia”

Debata „Polska Chemia – strategiczność, konkurencyjność, przyszłość” odbyła się 26 kwietnia 2021 r. w ramach Kampanii Polska Chemia. Kampania jest autorskim projektem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i jedynym tego typu przedsięwzięciem promującym tak istotny dla polskiej gospodarki sektor. Głównym celem Kampanii Polska Chemia jest umocnienie wizerunku branży jako dbającej o środowisko, promującej rozwój i innowacyjność, tworzącej atrakcyjne miejsca pracy oraz respektującej zasady zrównoważonego rozwoju.

Partnerzy Strategiczni Kampanii Polska Chemia: Grupa Azoty S.A., PKN ORLEN S.A.

Partnerzy Główni Kampanii Polska Chemia: Anwil S.A, Grupa LOTOS S.A.

Posty pokrewne