Posiedzenie Komisji Środowiska PIPC

 Posiedzenie Komisji Środowiska PIPC

9 lutego 2023 r. w siedzibie Kancelarii prawnej CMS odbyło się posiedzenie Komisji Środowiska Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Podczas spotkania przedstawiciele Kancelarii CMS omówili kluczowe elementy wybranych regulacji środowiskowych w 2023 r., istotnych dla branży chemicznej:

  • Green Deal Industrial Plan,
  • regulacje dotyczące zrównoważonych produktów – ekoprojektowanie,
  • dyrektywę ws. emisji przemysłowych (IED),
  • CBAM,
  • dyrektywę dotyczącą sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), standardy raportowania ESRS, a także dyrektywę w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD) i niemiecką ustawę Lieferekettengesetz.

W kolejnej części spotkania, o Chemical Industry Transition Pathway, opowiedziała Klaudia Kleps, Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert z PIPC.

Dalszą część obrad poświęcono na omówienie bieżących prac Komisji Środowiska PIPC. Ekspertki PIPC przedstawiły status trwających konsultacji oraz prac nad kluczowymi regulacjami unijnymi i krajowymi.

Spotkanie zakończyła dyskusja dotycząca kolejnych posiedzeń Komisji.

 

O Komisjach PIPC:

Polska Izba Przemysłu Chemicznego reprezentuje sektor w kontaktach z wieloma grupami interesariuszy. Chroni prawa i interesy Członków oraz gospodarcze i społeczne aspekty ich funkcjonowania. W strukturze PIPC działa 5 komisji tematycznych, w skład których wchodzą Członkowie organizacji i eksperci zewnętrzni.

Kluczowymi zadaniami Komisji jest m.in.: oddziaływanie na kształt prawodawstwa poprzez przygotowywanie opinii i stanowisk do projektów aktów prawnych, wypracowywanie wspólnych interpretacji przepisów prawa, inicjowanie działań interwencyjnych w aspektach ważnych dla funkcjonowania Członków, a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Jak zapisać się do Komisji i/lub Forów tematycznych PIPC?

– jesteś nowym Członkiem PIPC

Formularz zgłoszeniowy umożliwiający zapisanie się do Komisji otrzymasz mailowo wraz z pozostałymi dokumentami w chwili przystąpienia do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

– jesteś Członkiem PIPC od dawna

Jeśli jesteś w PIPC już jakiś czas, ale nie zgłaszałeś wcześniej chęci zapisu do Komisji, wystarczy, że zgłosisz chęć zapisu mailowo (sekretariat@pipc.org.pl). Prześlemy Ci wszelkie niezbędne informacje i dokumenty zgłoszeniowe.

Wszystkich Członków PIPC zainteresowanych zapisaniem się do Komisji lub uzyskaniem szczegółowych informacji dotyczących planowych posiedzeń, zapraszamy do kontaktu mailowego z Pionem Rzecznictwa i Legislacji Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego: regulacje@pipc.org.pl.

Posty pokrewne