Powstał Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego

 Powstał Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego

W Sejmie powołano Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego. Jego powstanie jest wynikiem wielomiesięcznych starań Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC). Pierwsze posiedzenie Zespołu zostało zaplanowane na 27 lipca br.

Polska Chemia stanowi potężny budulec gospodarki i bardzo wiele od niej zależy. Chemia leczy, buduje, ubiera, chroni i – zwłaszcza w obecnym, pandemicznym czasie – nie jest to tylko puste hasło, lecz najcelniejszy opis znaczenia, jakie sektor odgrywa w życiu każdego z nas. Przemysł chemiczny stanowi także bazę dla rozwoju technologicznego, ochrony środowiska naturalnego, nowych odkryć naukowych, rozwoju innych sektorów gospodarki, czy zmiany przyzwyczajeń konsumenckich.

Branża chemiczna jest fundamentem nowoczesnego świata, a postrzeganie polskiego przemysłu chemicznego jako jednego z filarów gospodarki podkreśla jego znaczenie i kluczowy charakter dla dalszego rozwoju całego kraju. Polska Izba Przemysłu Chemicznego dostrzega ogromne znaczenie powołania Zespołu w kontekście aktywnej współpracy i dialogu z administracją. – Powstanie takiego Zespołu jest odpowiedzią na potrzeby sektora chemicznego w zakresie umacniania pozycji konkurencyjnej, zwłaszcza w kontekście ogłoszonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na początku czerwca Polityki Przemysłowej Polski, w której przemysł chemiczny został uznany za jedną z fundamentalnych gałęzi dla rozwoju całej krajowej gospodarki – komentuje dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Polski przemysł chemiczny jest strategiczny i niezbędny dla całej gospodarki. To ogromny sektor, którego produkty są kluczowe nie tylko dla funkcjonowania szeregu innych gałęzi przemysłu, ale także dla codziennych potrzeb każdego z nas. Polska Chemia to ponad 13 tys. przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych, fabryk, rozlokowanych na terenie całej Polski. Polska Chemia to także potężny pracodawca – w ramach sektora funkcjonuje ponad 320 tys. miejsc pracy. Te liczby z roku na rok rosną – w ciągu ostatnich 5 lat w polskim przemyśle chemicznym przybyło łącznie około 40 tys. nowych miejsc zatrudnienia.

Pandemia COVID-19 w bardzo jasny sposób pokazała, że produkty przemysłu chemicznego odgrywają kluczową rolę nie tylko w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa i obywateli, lecz także ciągłości funkcjonowania całego kraju. Polska Chemia i jej wyroby odegrają jedną z kluczowych ról w zbudowaniu nowej, postpandemicznej rzeczywistości i odbudowie gospodarki.

Ponadto, obecnie wiele z kluczowych dla krajowej gospodarki inwestycji realizowanych jest właśnie przez Polską Chemię, np. w obszarze tworzyw sztucznych czy energetyce. Nakłady inwestycyjne polskiej branży chemicznej w 2020 roku zwiększyły się o 10% w stosunku do roku poprzedniego, osiągając wartość ponad 13 miliardów PLN. Pokazuje to jak ogromną rolę odgrywa Polska Chemia w codziennym funkcjonowaniu naszego kraju.

Polski przemysł chemiczny z powodzeniem opracowuje i wdraża nowoczesne technologie, rozwiązania procesowe i produktowe, a także ich optymalne zastosowania. Innowacje w tym sektorze są normą – przemysł chemiczny i jego nowoczesne rozwiązania będą napędem przemian gospodarczych. Umacnianie i utrzymanie pozycji konkurencyjnej Polskiej Chemii nabiera kluczowego znaczenia, ponieważ silny sektor chemiczny to silna gospodarka.

To pokazuje, że powołanie Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego jest niezwykle potrzebne, by sektor mógł prowadzić jeszcze szerszy i bardziej skuteczny dialog z administracją, po to, aby jego głos stał się jeszcze bardziej słyszalny, a potrzeby były realizowane w jak największym stopniu. – Bez udziału sektora chemicznego Polska nie spełni wymogów Europejskiego Zielonego Ładu, którego założenia są kluczowe dla ekologicznej transformacji, przed którą stoi cała Europa. Branża chemiczna już wdraża innowacyjne rozwiązania i ma realne szanse stać się liderem zmian na szczeblu europejskim. Przed nami wiele wyzwań, a w ramach nowo powołanego zespołu chcemy pracować nad tym, aby tworzone prawo było dla branży chemicznej jak najlepsze – podkreślał poseł Bukowiec, Przewodniczący nowo powołanego Zespołu, podczas VIII Kongresu Polska Chemia, zorganizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego 16 czerwca br.

Powołanie Zespołu to wyjście naprzeciw potrzebom przedsiębiorców sektora, dla których stabilne i przewidywalne otoczenie regulacyjne stanowi jedną z kluczowych kwestii, zwłaszcza w kontekście konieczności wdrażania zmian i realizowania ambitnych, zielonych celów. Polska Izba Przemysłu Chemicznego, jako organizacja reprezentująca branżę chemiczną, pragnie brać czynny udział w tworzeniu przyjaznego otoczenia i kreowaniu dobrego prawa, dzieląc się jednocześnie ekspercką wiedzą i doświadczeniem, tak, by móc wspierać administrację w przygotowywaniu możliwie najlepszych regulacji prawnych.

Zespół składa się z siedmiu członków. Przewodniczącym Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego został Stanisław Bukowiec, wiceprzewodniczącymi: Iwona Michałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Monika Pawłowska, zaś sekretarzem Zespołu – Michał Wypij. Pozostałymi członkami są: Andrzej Gut-Mostowy – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki, Mieczysław Baszko i Wojciech Murdzek.

Celem powołania Zespołu jest stymulowanie rozwoju i innowacyjności sektora, w szczególności poprzez m.in.:

  • dyskusję nad danymi zagadnieniami podczas posiedzeń z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, przedstawicieli PIPC, podmiotów zrzeszonych w PIPC oraz innych podmiotów wspierających sektor chemiczny;
  • opracowywanie stanowisk i zapytań kierowanych do odpowiednich przedstawicieli administracji;
  • wypracowywanie możliwie najlepszych rozwiązań legislacyjnych oraz inicjowanie procesu zmian w projektowanych i obowiązujących przepisach prawnych;
  • współpraca z wybranymi Komisjami i Podkomisjami Sejmowymi oraz Senackimi, a także innymi Parlamentarnymi Zespołami w zakresie zagadnień kluczowych z punktu widzenia sektora chemicznego;
  • udział przedstawicieli Zespołu w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez PIPC.

O pierwszym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego będziemy informować na bieżąco.

Posty pokrewne