Pozytywna rekomendacja NCBiR dla Programu INNOCHEM

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pozytywnie zaopiniowało studium wykonalności programu sektorowego INNOCHEM. To zielone światło do podjęcia prac nad ustanowieniem pierwszego w historii tego typu programu związanego z dofinansowaniem innowacyjnych projektów w przemyśle chemicznym.

– INNOCHEM jest szansą na wzrost konkurencyjności przemysłu chemicznego w Polsce – mówi dr Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, która jest inicjatorem Programu. – To pierwsze tak potężne wsparcie innowacyjności polskiego przemysłu.

Azaret Metrio Zintos

INNOCHEM obejmie projekty o charakterze innowacyjnym skierowane m.in. na rzecz wytwarzania podstawowych produktów przemysłu chemicznego (np. produktów rafinacji ropy naftowej, dodatków do paliw i olejów mineralnych, nawozów, wielkotonażowych tworzyw polimerowych, produktów specjalistycznych). W założeniach Programu pierwszy raz w historii polskiego przemysłu działania badawczo-rozwojowe będą wsparte w takiej skali. – Suma dotacji dla sektora chemicznego może wynieść nawet kilkaset milionów złotych – mówi Beata Tylman z PwC, firmy doradczej, która pomagała Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego w przygotowaniu studium wykonalności do „INNOCHEM-u”. Wysokość współfinansowania pojedynczego projektu może wynieść nawet do 50% kosztów.

Program INNOCHEM może mieć przełomowe znaczenie w zakresie innowacyjności w polskim sektorze chemicznym. – Finałem naszych prac będzie uruchomienie Programu, który ma szansę stać się milowym krokiem w zakresie innowacyjności w chemii i poszerzyć perspektywę w zakresie jej konkurencyjności. Pierwsze konkursy w ramach Programu mogą być uruchomione już pod koniec roku – dodaje dr Zieliński. Program może mieć znaczenie dla całej polskiej gospodarki – w branży chemicznej zatrudnionych jest ponad 250 tys. pracowników, a 70% produktów sektora trafia do innych działów gospodarki. Szacuje się, że jedno miejsce pracy w chemii generuje od dwóch do ośmiu miejsc pracy w innych branżach.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego rozpoczęła prace nad studium wykonalności dla INNOCHEMU w zeszłym roku. Studium zostało przyjęte przez NCBiR w grudniu 2014 r. Projekty z programu sektorowego INNOCHEM będą finansowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Programy sektorowe nadzoruje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Posty pokrewne