Raport „Przemysł chemiczny w Polsce – pozycja, wyzwania, perspektywy” za rok 2020 w dwóch wersjach językowych

 Raport „Przemysł chemiczny w Polsce – pozycja, wyzwania, perspektywy” za rok 2020 w dwóch wersjach językowych

Raport „Przemysł chemiczny w Polsce – pozycja, wyzwania i perspektywy” od teraz dostępny także w wersji anglojęzycznej.

(English version below)

Prezentujemy Państwu Raport “Chemical Industry in Poland – position, challenges, perspectives” – anglojęzyczną wersję publikacji PIPC “Przemysł chemiczny w Polscie – pozycja, wyzwania i perspektywy”, która ukazała się pod koniec 2021 r.

Raport podsumowuje najważniejsze dane dotyczące Polskiej Chemii, jakie odnotowano w 2020 roku. Zamieszczono w nim także wybrane, dostępne wskaźniki dotyczące 2021 r., które pozwalają na zobrazowanie aktualnych procesów, jakie zachodzą w branży.

Jesteśmy przekonani, że wersja anglojęzyczna niniejszej publikacji przybliży wszystkim zainteresowanym rolę i znaczenie Polskiej Chemii, a także zachęci do wspólnego poszukiwania i opracowania jak najlepszych rozwiązań wspierających innowacyjność i konkurencyjność krajowej gospodarki.

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby otrzymać drukowane wydanie publikacji w języku angielskim lub w języku polskim, prosimy o kontakt pod adresem: media@pipc.org.pl

Wersja online Raportu w języku polskim.

English version

We present to you the report “Chemical industry in Poland – position, challenges, prospects” – the English version of the PIPC publication “Przemysł chemiczny w Polsce – pozycja, wyzwania, perspektywy”, which was published at the end of 2021.

The report sums up 2020 data about Polish Chemistry. Additionally, we included selected 2021 ratios, which enabled us to present current processes in the industry.

We are convinced that this publication will bring the reader to better understanding of the role and meaningfulness of Polish Chemistry, and will encourage finding and developing the best solutions, which will promote innovation and competitiveness of our national economy.

If you would like to receive a printed copy of the publication in English or in Polish, please contact us at: media@pipc.org.pl

Polish version of the Report (online).

Fill out the form below to access this file

@@@form_raport_2020ENG@@@

Posty pokrewne