Rekompensaty w związku ze wzrostem cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 roku

 Rekompensaty w związku ze wzrostem cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 roku

Rozpoczął się nabór wniosków do programu rządowego rekompensat w związku ze wzrostem cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 roku. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do 8 listopada 2023 roku.

W dniu 8 sierpnia 2023 roku rząd przyjął uchwałę o programie wsparcia dla przemysłu: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 roku”. W ramach programu przedsiębiorstwa energochłonne będą mogły uzyskać refundację części kosztów nabycia energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2023 roku poprzez skorzystanie z mechanizmów wsparcia (a) w wariancie podstawowym lub (b) w wariancie zwiększonym.

Pomoc podstawową będzie mógł uzyskać przedsiębiorca energochłonny działający w sektorze przemysłowym, a pomoc zwiększoną te firmy, które działają w sektorach szczególnie narażonych na utratę konkurencyjności.

Pomoc podstawowa będzie wypłacana w dwóch turach – za pierwsze i za drugie półrocze 2023 roku w formie refundacji, zaś pomoc zwiększona w formie zaliczki za cały 2023 rok.

(a)           Beneficjenci programu

Do udziału w programie uprawnionych jest około 3000 firm. Beneficjentami są przedsiębiorcy spełniający warunki:

  • energochłonności (tj. koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% wartości produkcji przedsiębiorstwa w 2021 roku) oraz
  • prowadzący przeważającą działalność w jednej lub wielu podklasach sekcji B PKD (górnictwo i wydobywanie) lub C PKD (przetwórstwo przemysłowe).

W 2023 roku nastąpiło rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą skorzystać ze wsparcia, w stosunku do lat poprzednich.

(b)           Wysokość rekompensat

Limity pomocy wynoszą:

  • 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln EUR dla pomocy podstawowej oraz
  • 80% kosztów kwalifikowanych do 40 mln EUR dla pomocy zwiększonej.

Limity liczone są łącznie dla wszystkich podmiotów powiązanych w Polsce.

(c)           Termin

Nabór wniosków rozpoczął się. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do 8 listopada 2023 roku.

Ze względu na krótki termin na przygotowanie i złożenie wniosków, rekomendujemy niezwłoczne przeprowadzenie wstępnej analizy możliwości uzyskania wsparcia oraz określenia wymaganych w tym celu dokumentów.

(d)           Wsparcie w uzyskaniu rekompensat

 Kancelaria DLA Piper wspiera swoich klientów na każdym etapie procesu: zarówno w zakresie analizy spełnienia warunków programu, jak również w zakresie przygotowania i złożenia wniosków o udzielenie rekompensat.

Zapraszamy do omówienia szczegółów programu oraz możliwości uzyskania rekompensat ze specjalistami w kancelarii DLA Piper. Pozostajemy do Państwa dyspozycji w całym procesie zmierzającym do uzyskania wsparcia.

Kontakt:

Bartosz Matusik Partner kierujący praktyką prawa podatkowego bartosz.matusik@dlapiper.com

Ewelina Jaworska Senior Associate, praktyka prawa podatkowego ewelina.jaworska@dlapiper.com

Monika Leszko Senior Associate, praktyka postępowań sądowych i regulacyjnych monika.leszko@dlapiper.com

Posty pokrewne