Studia Podyplomowe o specjalności „Bezpieczeństwo w Przemyśle” pod technicznym patronatem Dräger

 Studia Podyplomowe o specjalności „Bezpieczeństwo w Przemyśle” pod technicznym patronatem Dräger

Pomiędzy Wydziałem Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a Dräger Polska Sp. z o.o. zostało zawarte porozumienie mające na celu promowanie działań edukacyjnych w obszarze bezpieczeństwa.

Jednym z kluczowych elementów współpracy jest utworzenie specjalności na Studiach Podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy” o specjalności „Bezpieczeństwo w Przemyśle”, pod technicznym patronatem Dräger. 

Studia podyplomowe trwają dwa semestry. Pierwszy przeznaczony jest na kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Drugi semestr, m.in. z udziałem przedstawicieli firmy Dräger Polska, zostanie poświęcony nabyciu praktycznych umiejętności.

Ukończone studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy o specjalności Bezpieczeństwo w Przemyśle pozwolą na pracę w strukturach służb BHP w oparciu o nowoczesne podejście do problematyki zarządzania bezpieczeństwem pracy. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna, poparta uzyskaniem stosownych dokumentów umożliwi realizację codziennych wyzwań w każdym zakładzie pracy, w którym kultura bezpieczeństwa odgrywa kluczową rolę.

Informacje, rekrutacja, program – sprawdź szczegóły.

Posty pokrewne