Warsztat “Spotkanie z Ekspertem”

 Warsztat “Spotkanie z Ekspertem”

W imieniu Sekretariatu Programu "Odpowiedzialność i Troska" serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach, współorganizowanych wraz z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego.

Warsztat odbędzie się 27 maja br. (poniedziałek), w godzinach 10:30 – 15:00, w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (L-6) w Krakowie. 

Główna dyskusja będzie prowadzona w odniesieniu do hasła przewodniego: „W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym – LCA, monitorowanie i dobre praktyki”. Będzie to doskonała okazja do dyskusji eksperckiej o Gospodarce Obiegu Zamkniętego, a także możliwość wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i społecznej odpowiedzialności biznesu w przemyśle chemicznym w Polsce.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny – liczba miejsc ograniczona.

Zgłosić się można drogą mailową na adres redakcja@rc.com.pl lub telefonicznie pod numerem +48 669 692 561.

Posty pokrewne