Webinarium z cyklu „Spotkanie z ekspertem”

 Webinarium z cyklu „Spotkanie z ekspertem”

Organizatorzy Programu „Odpowiedzialność i Troska” zapraszają do kolejnego udziału w inicjatywie pod nazwą „Spotkanie z ekspertem”.

Spotkanie odbędzie się formie szkolenia online – webinarium.

Szkolenie będzie prowadzone w odniesieniu do tematu: Nowe wyzwania i obowiązki dotyczące zarządzania chemikaliami – zmiany w przepisach REACH i CLP.

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie Pani Anna Królak, ekspert ds. REACH i CLP, TEHTA Doradztwo Techniczne.

Krzysztof Hornicki FOTO

Absolwentka wydziału Chemii Ogólnej Politechniki Łódzkiej, na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2005 r. specjalista ds. Kart Charakterystyki i doradca ds. REACH w THETA Doradztwo Techniczne. Przedstawiciel polskich firm w europejskich konsorcjach dotyczących rejestracji substancji w ramach REACH, ekspert we wprowadzaniu substancji chemicznych do obrotu. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, autorka licznych artykułów w prasie branżowej dotyczących wymagań rozporządzenia REACH i bezpieczeństwa produktów.

Spotkanie odbędzie się 12 sierpnia br.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania własnych pytań i udziału w dyskusji.

Wstępny plan spotkania to:

10:00 – 13:00 – webinarium

13:00 – 14:00 – pytania i dyskusja

14:00 – zakończenie

Zgłosić się można drogą mailową na adres redakcja@rc.com.pl lub telefonicznie pod numerem +48 669 692 561

Serdecznie zapraszamy!

Posty pokrewne