Współpraca Politechniki Śląskiej i BASF Polska jako przykład kooperacji nauki z przemysłem

 Współpraca Politechniki Śląskiej i BASF Polska jako przykład kooperacji nauki z przemysłem

Zdjęcie: BASF Polska

W ostatnich dniach została podpisana umowa o współpracy pomiędzy BASF Polska i Politechniką Śląską. Dotychczasowy zakres współpracy będzie poszerzony o realizację prac badawczo-rozwojowych, a także zaangażowanie nowoczesne kształcenie w obszarze chemii oraz inżynierii chemicznej.

Współpraca środowisk naukowych z biznesem to przyszłość współczesnego rynku i stale nabiera ona tempa.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego wspiera wszelkie działania zmierzające ku jeszcze lepszej współpracy na linii nauka – przemysł. W ramach prowadzonej działalności realizujemy autorski Program ChemHR, który:

  • umożliwia m.in. dostosowanie wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy i zdobycie przez nich doświadczenia zawodowego jeszcze w trakcie studiów;
  • wspiera przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu najlepszych kandydatów na pracowników z grona studentów uczelni partnerskich.

BASF Polska jest jednym z Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i m.in. Partnerem Programu ChemHR PIPC, a Politechnika Śląska jest jedną z uczelni partnerskich w jego ramach.

Więcej o współpracy BASF i Politechniki.

Posty pokrewne