XIV Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’17

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza doktorantów oraz młodych naukowców wszystkich warszawskich placówek chemicznych do udziału w XIV Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession'17. Spotkanie odbędzie się 9 czerwca 2017 r. (piątek) w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Kasprzaka 44/52 (Warszawa).

Seminarium ChemSession jest już tradycją i będzie organizowane w tym roku po raz czternasty. Głównym celem jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz integracja warszawskiego środowiska chemicznego. Podobnie jak w poprzednich latach planujemy prezentacje wyników prac doktorantów ze wszystkich dziedzin chemii w formie plakatów. Streszczenia prac zostaną wydrukowane w materiałach seminarium. Warto podkreślić, iż wszystkie prezentacje będą przedmiotem oceny konkursowej w celu wyłonienia i nagrodzenia najlepszych prac. W trakcie części plenarnej uczestnicy seminarium będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych gości na tematy dotyczące aktualnych zagadnień różnych dyscyplin chemii. Seminarium zakończy wspólne spotkanie towarzyskie.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do 30 kwietnia 2017.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest patronem honorowym Wydarzenia.

Strona ChemSession'17: www.ptchem.waw.pl

Posty pokrewne