XV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta-Gaz-Chemia 2017

Miło nam poinformować, że Polska Izba Przemysłu Chemicznego objęła patronat branżowy nad XV Międzynarodową Konferencją i Wystawą Nafta-Gaz-Chemia, która odbędzie się 20 września 2017 roku w Hotelu Novotel Warszawa Airport w Warszawie.

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „NAFTA-GAZ-CHEMIA” to coroczne wydarzenie gromadzące, już od pierwszej edycji, najznamienitszych polskich i zagranicznych specjalistów sektora nafty, gazu, energetyki i chemii. Jest to wydarzenie przygotowywane w konsultacji z jednostkami rządowymi, naukowymi, a także przy wsparciu patronów branżowych takich jak Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Organizatorzy dążą do tego, aby Konferencja stała się forum do dyskusji, wymiany doświadczeń i przedstawienia nowoczesnych rozwiązań, mających aktualnie największe znaczenie dla branży paliwowo-energetyczno-chemicznej w Polsce. Co roku przedstawiane są najważniejsze wyzwania przed jakimi stoją branże paliwowa, energetyczna, gazowa i chemiczna. Do debaty zaproszeni zostali liderzy branż i znaczące osobistości życia politycznego, gospodarczego i naukowego.

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele rządu, zarządów firm z sektora nafty, gazu, energetyki i chemii, firm doradczych i konsultingowych, wyższych uczelni oraz instytutów naukowo – badawczych, stowarzyszeń i izb branżowych, a także uznani eksperci branży paliwowej, energetycznej i chemicznej.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa przedstawiająca najnowocześniejsze technologie, rozwiązania i zastosowania dla sektorów nafty, gazu i chemii.

W tym roku w części poświęconej chemii paneliści będą dyskutować o inwestycjach polskiej chemii, wpływie działalności badawczo-rozwojowej na kierunki rozwoju przemysłu chemicznego, wpływie gospodarki o biegu zamkniętym i przemysłu 4.0 na polską chemię. Wystąpienie wprowadzające do tej części sesji wygłosi Pan Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Druga część sesji chemicznej, którą poprowadzi Pan Profesor Jacek Kijeński będzie poświęcona chemii specjalistycznej w Polsce. Słowo wstępne wygłosi Pan Piotr Cieśliński – Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Przemysłu Chemicznego.

Dla członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego organizatorzy przygotowali specjalną cenę za udział w XV Międzynarodowej Konferencji i Wystawie Nafta-Gaz-Chemia 2017 uwzględniająca rabat 15% lub hotel gratis.

Zachęcamy do udziału w XV Międzynarodowej Konferencji i Wystawie Nafta-Gaz-Chemia 2017. 

Kliknij, żeby przejść na stronę Konferencji

Posty pokrewne