XV Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików ChemSession’18

 XV Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików ChemSession’18

Seminarium ChemSession'18 jest już piętnastą edycją tego wydarzenia. Odbędzie się ono 8 czerwca 2018 w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie### (ul. Gen. Witolda Urbanowicza 25A).

Głównym celem przedsięwzięcia jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz integracja warszawskiego środowiska chemicznego.

Zgodnie z tradycją poprzednich edycji, planowane jest przedstawianie wyników prac doktorantów ze wszystkich dziedzin chemii w formie plakatów. Streszczenia prac będą dostępne w materiałach seminarium. 

W celu wyłonienia najlepszych prac, wszystkie prezentacje zostaną poddane ocenie i zostaną nagrodzone.

Podczas części plenarnej uczestnicy wydarzenia będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych gości na tematy dotyczące aktualnych zagadnień różnych dyscyplin chemii. Przedsięwzięcie zakończy się wspólnym spotkaniem towarzyskim.

 

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać w terminie od 15 marca do 30 kwietnia 2018 roku.
Więcej informacji na stronie organizatora: ChemSession'18.

 

Wydarzenie jest objęte Patronatem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Posty pokrewne