Zakończył się pierwszy konkurs w ramach Programu INNOCHEM

1 marca br. zakończył się termin składania wniosków do pierwszego konkursu w ramach Programu Sektorowego INNOCHEM.

Do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 188 558 085,59 zł, przy 305 235 719,84 zł wartości kosztów kwalifikowanych. Obecnie trwa proces oceny formalnej przesłanych zgłoszeń (na podstawie informacji NCBiR).

– Informację nt. liczby zgłoszonych projektów oraz łącznej kwoty wnioskowanego dofinansowania przyjęliśmy z satysfakcją. Cieszy nas fakt, że suma wnioskowanych kwot znacznie przekracza wyasygnowane na konkurs 120 mln PLN. Oznacza to, że kształt i obszary badawcze INNOCHEM-u odpowiadają na potrzeby rozwojowe Polskiej Chemii, a program będzie stymulował działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną przedsiębiorstw sektora – mówi dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Inicjatorem i autorem studium wykonalności INNOCHEM-u jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Studium zostało zaakceptowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w grudniu 2014 r., po ponad roku wspólnych prac PIPC i przedstawicieli przedsiębiorstw sektora.

Azaret Metrio Zintos

Zgodnie z regulaminem konkursu, proces oceny wniosków potrwa do 90 dni kalendarzowych – Po zakończeniu ocen formalnych zgłoszonych projektów i po ogłoszeniu wyników pierwszego konkursu przystąpimy do kolejnego etapu wspólnej pracy nad realizacją założeń INNOCHEM-u – mówi Tomasz Zieliński.

Program Sektorowy INNOCHEM jest prowadzony i nadzorowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”. Program jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Więcej informacji nt. Programu INNOCHEM znajdą Państwa na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i w zakładce „INNOCHEM” na stronie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Posty pokrewne