Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Jesteśmy organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji publicznej, krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych.

Jesteśmy członkiem kluczowych stowarzyszeń biznesowych i naukowych w Polsce oraz jako jedyna organizacja mamy prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na arenie międzynarodowej w Polsce.

Dowiedz się więcej

Najbliższe wydarzenia PIPC

Nie odnaleziono wydarzeń!

XI KONGRES POLSKA CHEMIA

Cały sektor produkcyjny w Europie stoi przed największymi wyzwaniami w historii

Katarzyna Byczkowska, Dyrektorka Zarządzająca, BASF Polska

Istotne jest, aby dążyć do wypracowania rozwiązań, które będą sprzyjać konkurencyjności Polskiej Chemii

Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu, Grupa Azoty

Od czerwca CIECH będzie działać pod nową marką - Qemetica. Motorem zmiany jest kierunek, w którym podążamy i nasza strategia biznesowa, skoncentrowana na zrównoważonym rozwoju i innowacjach.

Kamil Majczak, Prezes Zarządu, CIECH (od czerwca Qemetica)

Sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje przemysł chemiczny

Piotr Szkoda, Head of Business, Energy Industry, ABB Polska

Wyzwania stojące przed Rafinerią Gdańską to bezpieczeństwo, cele ekologiczne, maksymalizacja wartości

Adrian Szkudlarski, Prezes Zarządu, Rafineria Gdańska

Sytuacja geopolityczna stawia przed przemysłem chemicznym wyzwania, z jakimi nigdy dotąd nie musiał się mierzyć

dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Aktualności

Program Bezpieczna Chemia

BHP w przemyśle chemicznym: Jak ORLEN dba o bezpieczeństwo pracowników? Wywiad z Łukaszem Agacińskim, ORLEN S.A.  

Praca w ciężkim przemyśle chemicznym wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na aspekty związane z bezpieczeństwem pracowników. Sektor charakteryzuje obecność substancji niebezpiecznych, które mogą stwarzać ryzyko, jeśli nie są odpowiednio zarządzane. Dodatkowo, procesy technologiczne, wymagające manipulacji przy wysokich temperaturach i ciśnieniach jeszcze bardziej zwiększają możliwość wystąpienia wypadków i awarii. Właściwe procedury bezpieczeństwa i stały nadzór są kluczowe […]

Najnowsze Publikacje PIPC

Giełda wymiany informacji członków PIPC

Wydarzenia wspierane przez pipc

Nie odnaleziono wydarzeń!

Przemysł Chemiczny w Polsce

Przemysł chemiczny jest jedną z kluczowych gałęzi przemysłu przetwórczego. W Polsce stanowi on jeden z istotnych elementów systemu gospodarczego:

  • został wpisany do Polityki Przemysłowej Polski – jako jedna z branż strategicznych dla dalszego rozwoju krajowej gospodarki,
  • stanowi jedną z kluczowych gałęzi przemysłu przetwórczego,
  • silnie oddziałuje na inne gałęzie przemysłu – jest fundamentem dla istnienia wielu branż, procesów, produkcji urządzeń czy narzędzi

Główne obszary działalności PIPC

Rzecznictwo

Reprezentujemy sektor w kontaktach z wieloma grupami interesariuszy. Poprzez nasze działania chronimy prawa i interesy Członków oraz gospodarcze i społeczne aspekty ich funkcjonowania.

Bierzemy czynny udział w setkach krajowych i unijnych procesów legislacyjnych oraz w kształtowaniu rozwiązań regulacyjnych. W strukturze PIPC działa 5 komisji tematycznych, w których w sumie uczestniczy ponad 350 przedstawicieli firm członkowskich PIPC oraz ekspertów zewnętrznych.

Projekty

Wspieramy działania na rzecz rozwoju branży. Organizujemy liczne konferencje i seminaria – spotkania poświęcone najważniejszym aspektom codziennej działalności krajowego sektora chemicznego jak i wyzwaniom, przed którymi cała branża stoi.

Szukamy najlepszych prorozwojowych rozwiązań dla całego sektora. Przygotowujemy liczne publikacje i raporty obrazujące zarówno cały sektor jak i jego poszczególne elementy składowe.

Zostań członkiem PIPC

Zrzeszamy w gronie członków różnorodne podmioty reprezentujące sektor chemiczny, z terenu całej Polski. Członkostwo w PIPC to szereg korzyści, m.in.:

realny wpływ na krajowe rozwiązania prawne, uczestnictwo w opiniowaniu unijnych regulacji prawnych;

stałe wsparcie merytoryczne ekspertów PIPC w obszarach regulacyjnych i projektowych;

wsparcie rozwoju kadr poprzez udział pracowników w szkoleniach, konferencjach organizowanych przez PIPC;

stały dostęp do opracowań i raportów dotyczących przemysłu chemicznego;

możliwość bezpłatnego zamieszczania artykułów w Magazynie Polska Chemia oraz ogłoszeń na Giełdzie Wymiany Informacji Biznesowej PIPC;

networking i wiele, wiele innych.

Dowiedz się więcej

Jeżeli masz jakieś pytania, skontaktuj się korzystając z formularza poniżej.

    Tę stronę chroni rozwiązanie Google reCAPTCHA.